Sostenibilitat social - MIRA

Projectes que són un exemple de sostenibilitat social

Projectes que són un exemple de sostenibilitat social

Es potencia la biohabitabilitat, així com el disseny inclusiu i amb perspectiva de gènere que afavorisca la integració i mitigue el desequilibri social, reduint les desigualtats, buscant l'equitat de l'hàbitat que garantisca la justícia social.