Compra Pública d’Innovació - MIRA

Compra Pública d'Innovació
Licitació d'un contracte de I+D que persegueix impulsar l'obtenció de solucions arquitectòniques innovadores capaces de proporcionar un espai exterior vinculat a l'habitatge preexistent que redunde en un major benestar dels seus habitants així com en la millora de la resposta bioclimàtica i l'increment de l'eficiència energètica de l'habitatge.
Enllaç a la convocatòria