Sostenibilitat econòmica - MIRA

Projectes que són un exemple de sostenibilitat econòmica

Projectes que són un exemple de sostenibilitat econòmica

Es valora la promoció de la col·laboració públic-privada, la millora de la competitivitat, dels costos i de nous formats, amb especial atenció als projectes que aposten per la construcció circular, la integració de la construcció 4.0, la industrialització dels processos i la incorporació de tecnologies emergents, incentivant la creació de llocs de treball especialitzats i impulsant la prefabricació com a tecnologia constructiva industrialitzada i replicable.