Sostenibilitat ambiental - MIRA

Projectes que són un exemple de sostenibilitat ambiental

Projectes que són un exemple de sostenibilitat ambiental

Es valora la bioconstrucció i l'ús de materials naturals i de proximitat, reciclables i renovables, que reduïsquen la petjada ambiental, l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle i l'ús d'energia combustibles fòssils.