Projectes Pilot - MIRA

Projectes Pilot
El Projecte Pilot impulsa la licitació de contractes per a la redacció de projectes i direcció facultativa per a la construcció d'edificis d'habitatge públic, que es constituïsquen com a demostradors de construcció sostenible en termes socials, econòmics i mediambientals, que promoguen la innovació aplicada.
Enllaç a la convocatòria
A continuació es mostres el projectes premiats: