Unifamiliar a Algemesí

2021 -  Algemesí -  València

Fitxa Tècnica

  • Projecta: María Sandoval / Terracota

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Unifamiliar a Algemesí

Es tracta d'un habitatge unifamiliar situat a Algemesí, província de València. El projecte es redacta i s'executa seguint els criteris propis de bioconstrucció i sostenibilitat, amb la iniciativa des del promotor i la direcció facultativa, que l'habitatge serveixi com a exemple a la localitat que una altra manera de construir més amable i eficient és possible.

El projecte de la casa té la màxima certificació energètica A i cuida la utilització de materials sostenibles de proximitat per a reduir l'impacte ambiental, sent els tancaments, els forjats i l'aïllament fets amb fusta de proximitat i procedent de boscos de tala controlada a Espanya i materials naturals com a cotó, suro o blocs de terra.

L'habitatge se situa als afores d'Algemesí, en una petita parcel·la fruit de l'expansió de la localitat. Es busca minimitzar l'impacte que suposa un habitatge d'obra nova, generant un cuidat volum compacte de planta baixa +1 que encaixa i es dissol dins de l'entorn urbà residencial en el qual està, passant desapercebuda en la seva forma, però no en la seva manera de construir-se i en els materials utilitzats.

El disseny incorpora mesures passives d'aprofitament climàtic i utilitza sistemes constructius que generen una envolupant eficient que permet l'estalvi energètic i la disminució en el consum de recursos. Els materials utilitzats afavoreixen la bona qualitat de l'ambient interior gràcies a les seves propietats higroscòpiques, transpirables i innòcues. L'habitatge se secunda de sistemes actius per a proveir l'habitatge d'energia solar.

Veure galeria

Per al disseny de l'habitatge es van tenir en compte mesures passives de disseny bioclimàtic com ara el disseny d'una volumetria compacta, orientada a sud, amb ventilació creuada, proteccions i ràfecs calculats per a afavorir el guany solar a l'hivern i la protecció del sol a l'estiu i una envolupant que barreja les propietats de l'aïllament, la inèrcia tèrmica i buits amb vidres baix emisivos per a generar una envolupant eficient.

L'habitatge comptarà amb un sistema d'energia solar fotovoltaica de suport  a la xarxa elèctrica com a mesura activa. Per a la seva construcció s'utilitzen materials naturals i sistemes constructius innovadors com els tancaments de blocs de terra comprimida, estructura de fusta laminada, aïllaments de suro, revestiments d'argila i calç i cobertes ventilades de teula.

Els materials utilitzats per a la construcció (terra, suro, fusta, argila i calç) fomenten la biohabitabilitat i afavoreixen la bona qualitat de l'ambient interior en conformar una envolupant transpirable, higroscòpica, innòcua i aïllant que regula la temperatura i la humitat relativa interior, millora la qualitat de l'aire i genera unes condicions de confort tèrmic i acústic.

Per a l'execució del projecte els promotors han buscat de manera activa un equip tècnic format per dones la perspectiva de les quals ajude a visibilitzar les desigualtats de gènere pròpies del sector. El disseny concep els espais amb una distribució lògica i adequada que trenque amb els rols de gènere i perquè siguen accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

La majoria dels materials formen part d'un procés circular en el seu cicle de vida, sento tots els processos de baix impacte ambiental, no tòxics i respectuosos amb el medi ambient. Provenen de fonts d'energia renovables i 100% naturals i no necessiten grans processos de transformació. L'ús de la terra crua suposa l'aprofitament d'un recurs il·limitat, que no necessita transformació, i altres, com els aïllants, utilitzen excedents d'altres indústries. Materials com l'argila, el suro o la fusta, són 100% reciclables i fins i tot reutilitzables. Es dona prioritat als sistemes constructius que posen en pràctica els conceptes de la construcció 4.0, mitjançant l'ús de blocs de terra comprimida, estructures de fusta i teulades i tabiquería en sec.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional