Unifamiliar a Callosa d'en Sarrià

2021 -  Callosa d'En Sarrià -  Alicant

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: María Sandoval / Terracota
  • Quantia subvenció: 3.990,00 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Unifamiliar a Callosa d'en Sarrià

Es tracta d'un habitatge unifamiliar situat a Callosa d'en Sarrià, Alacant. El projecte es planteja amb molta senzillesa, adaptat a l'estil de vida de la família, amb espais útils i funcionals, donant fins i tot més importància a l'entorn que als espais tancats. Els requisits indispensables per al projecte han estat l'ús de materials de bioconstrucció tant en els tancaments com en l'estructura, acabant amb una estructura combinada amb mòduls prefabricats de fusta i palla i blocs de termoarcilla en cerca de la major eficiència energètica possible.

El projecte es redacta i s'executa seguint els criteris propis de bioconstrucció i sostenibilitat, amb la iniciativa des del promotor i la direcció facultativa, que l'habitatge serveixi com a exemple a la localitat que una altra manera de construir més amable i eficient és possible.

El projecte de la casa té la màxima certificació energètica A i cuida la utilització de materials sostenibles de proximitat per a reduir l'impacte ambiental, sent l'estructura, els tancaments i l'aïllament fets amb fusta de Conca i palla de l'Albufera. Es busca minimitzar l'impacte que suposa un habitatge d'obra nova, generant un cuidat volum de planta baixa i primera, que encaixa dins de l'entorn en el qual està mantenint en totalitat la vegetació preexistent i adaptant-se al terreny.

L'habitatge no sols pretén convertir-se en un bon potenciador del valor arquitectònic de la localitat, donada la novetat que representa per la seva materialitat, sistema constructiu i sostenibilitat, sinó que busca que es converteixi en un catalitzador de tots els veïns per a donar a conèixer que altres maneres de construir més enllà del formigó són possibles.

Veure galeria

S'apliquen mesures passives de disseny bioclimàtic com ara el disseny d'una volumetria compacta, orientada a sud, que permet la ventilació creuada, proteccions i ràfecs calculats per a afavorir el guany solar a l'hivern i la protecció del sol a l'estiu i una envolupant que barreja les propietats de l'aïllament, la inèrcia tèrmica i buits amb vidres baix emissius per a generar una envolupant eficient. Comptarà amb un sistema d'energia solar fotovoltaica de suport a la xarxa elèctrica i un dipòsit per a la recollida i reutilització d'aigües pluvials com a mesures actives. Per a la seua construcció s'utilitzen materials naturals, de km 0, com els panells prefabricats de palla i fusta, revestiments d'argila i calç, i cobertes ventilades de teula. Els materials són reciclables i renovables.

Els materials utilitzats per a la construcció (palla, fusta, argila i calç) fomenten la biohabitabilitat i afavoreixen la bona qualitat de l'ambient interior en conformar una envolupant transpirable, higroscòpica, innòcua i aïllant que regula la temperatura i la humitat relativa interior, millora la qualitat de l'aire i genera unes condicions de confort tèrmic i acústic. Per a l'execució del projecte els promotors han buscat de manera activa un equip tècnic format per dones, la perspectiva de les quals ajuda a visibilitzar les desigualtats de gènere pròpies del sector. El disseny concep els espais amb una distribució lògica i adequada que trenque amb els rols de gènere i perquè siguen accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

La majoria dels materials formen part d'un procés circular en el seu cicle de vida, sent tots els processos de baix impacte ambiental, no tòxics i respectuosos amb el medi ambient. Provenen de fonts d'energia renovables i 100% naturals i no necessiten grans processos de transformació. La palla suposa el reaprofitament d'un residu de l'agricultura i altres, com els aïllants, utilitzen excedents d'altres indústries. Uns altres, com l'argila, el suro o la fusta, són 100% reciclables i fins i tot reutilitzables. Es dona prioritat als sistemes constructius que posen en pràctica els conceptes de la construcció 4.0, mitjançant l'ús de panells prefabricats, estructures de fusta i teulades i tabiqueria en sec.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional