Habitatge unifamiliar aïllat a Cocentaina

2020 -  Cocentaina -  Alacant

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Beatriz Vicent Ripoll
  • Quantia subvenció: 20.000 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Habitatge unifamiliar aïllat a Cocentaina

El projecte tracta d'un habitatge unifamiliar aïllat a Cocentaina que s'adapta a la topografia del terreny i crea espais que afavoreixin les ventilacions. 

Es busca prendre partit de la transició ecològica a través d'un disseny que permet una bona ventilació creuada en totes les seves estades i l'ús de fonts d'energia renovables. 

D'aquesta manera aconsegueix un consum gairebé nul i completa autosuficiència. També es destaca la flexibilitat d'usos d'estades que seran més o menys favorables segons l'època de l'any.

Veure galeria

L'habitatge està projectat per a gaudir de ventilacions creuades en totes les seves estades, amb estades pensades segons orientacions i usos.

El consum quasi nul de l'habitatge i les seues aportacions constructives tenint en compte l'estalvi energètic serveixen d'exemple per a altres construccions de la zona.

L'estalvi d'energia és una màxima del projecte. Es plantegen sistemes d'estalvi d'energia amb tancaments i aïllaments amb les més altes prestacions (façanes ventilades) quant a estalvi energètic. Tant la instal·lació de aerotèrmia, el sòl radiant amb morter autonivelant amb altes prestacions de conductivitat tèrmica, com la instal·lació fotovoltaica situada en coberta per a l'autoconsum,  porten a obtenir un habitatge on la qualificació energètica és A i un consum gairebé zero. L'habitatge és proveït mitgançant sistemes d'instal·lació fotovoltaica i aerotèrmia.

L'habitatge estarà domotizada i monitorada per al control de temperatura, il·luminació i assolellament de les diferents estades, podent optimitzar el seu rendiment segons les dades obtingudes.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional