Habitatge unifamiliar aïllat en Bétera

2020 -  Bétera -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Antonio Menicucci
  • Quantia subvenció: 20.000 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Habitatge unifamiliar aïllat en Bétera

L'habitatge se situarà en un context urbà consolidat, marcat per pinedes, masies i les vistes a la serra de la Calderona de fons. L'objectiu del programa és el de realitzar un habitatge que s'integri perfectament amb el seu entorn i amb consums gairebé nuls. A l'hora de situar l'edifici en la parcel·la, es va tenir molt en compte l'aprofitament de les copes dels pins existents, per a generar ombres, i l'orientació. 

Cal destacar que l'habitatge es desenvolupa tenint en compte el creixement de la família que l'habitarà. En la primera fase es realitzarà només un mòdul de l'habitatge i conforme es vagi necessitant s'afegiran nous espais. Igual que l'espai d'oficina que per la seva materialitat amb envans lleugers permetrà adaptar-se al creixement de l'empresa. 

Les bases del projecte són qualitat projectual, sostenibilitat i benestar. Es proposa un habitatge amb baixa demanda energètica i amb sistemes d'aportació energètica amb energies renovables i de recollida d'aigua de pluja per a la seva utilització en el reg de la parcel·la. 

El projecte pretén ser un exemple per a altres habitatges de la zona o possibles noves construccions apostant per la sostenibilitat i la innovació feia la transició ecològica.

Veure galeria

Els materials que s'empraran seran triats en funció del baix impacte ambiental causat pels seus processos de fabricació, producció i transport. Per exemple, la façana de l'oficina es revestirà amb fusta de iroko, els aïllaments seran de suro, llana d'ovella i cel·lulosa.

El sistema de ventilació amb recuperador de calor permet l'intercanvi d'aire intern i extern aconseguint un consum energètic gairebé nul i la neteja de l'aire de contaminants i insectes. El sistema free-cooling per a climatització comporta un important estalvi energètic. Es combina energia fotovoltaica amb geotèrmia per a aconseguir la major aportació energètica mitjançant energies renovables i es recull l'aigua de pluja per a reg de la parcel·la i així aprofitar al màxim els recursos.

El cos de l'edifici es col·locarà en la parcel·la en funció de la millor orientació, perquè el sud-oest envaeixi les façanes de saló, cuina i passadís, mentre que al nord-est se situarà la cuina i els serveis. Les habitacions tindran les seves obertures a aquest, d'aquesta manera s'aprofiten les orientacions per a aconseguir major guany de llum i calor a l'hivern i bones ventilacions a l'estiu. Es tindrà en compte l'arbratge existent per a situar-se i generar ombres.

Tots els elements estan predisposats perquè tinguin una avaluació sistemàtica i periòdica, amb la finalitat de conèixer la seva evolució i poder revisar les mesures ambientals propostes, anticipant l'aparició de comportaments anòmals. Això serà de gran interès també per a comprovar que les mesures adoptades funcionen i poder tornar a implementar-les en altres construccions.

Conéixer altres casos de:

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional