Habitatge entre mitjaneres

2020 -  L’Alcúdia -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Lasar Arquitectura y Bioconstrucción
  • Quantia subvenció: 5.775,00 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Habitatge entre mitjaneres

Habitatge bioclimàtic entre mitjaneres compost per dos plantes, planta baixa en la qual trobem garatge, saló-menjador-cuina a doble altura, bany complet, 1 dormitori doble, habitació d'instal·lacions, i la planta primera en la qual se situen les estades de 3 dormitoris i bany. S'accedeix a l'habitatge a través d'un espai reculat obert que genera unes vistes pròpies a més de mitigar la calor en les estades que a ell recauen. A l'interior s'ha dissenyat un pati que afavorirà la captació de sol a l'hivern i facilitarà la ventilació refrescant l'habitatge a l'estiu.

S'ha plantejat l'ús de murs industrialitzats de fusta i palla d'arròs de l'Albufera de València orientats a la construcció d'un habitatge altament eficient energèticament, basant per a això el seu model productiu en l'economia circular, deixant enrere el model lineal de “extreure-produir-usar-tirar” transformant-lo a extreure-produir-usar-REUTILITZAR i RECICLAR. 

Un sistema constructiu de gran format per a la construcció gràcies a la seva triple funció d'estructura, tancament i super aïllament a base de fusta massissa com a element estructural i palla d'arròs compactada com a element aïllant amb propietats especialment tèrmiques, acústiques i bioclimàtiques.

Veure galeria

Ús de mòduls de palla d'arròs com a material constructiu i aïllant; acabats d'argiles i morters de calç; pintures sense contaminants; fustes de boscos ben gestionats i taulers lliures de compostos orgànics volàtils (COVs). En general, utilització de materials que després del seu ús podran ser reutilitzats o reciclats, un habitatge respectuós amb el medi ambient amb criteris bioclimàtics.

Els mòduls de palla d'arròs són un producte no contaminant, exempt de productes tòxics i funcionen molt bé com a aïllament tèrmic. Els acabats d'argiles i morters de calç aporten al mòdul la resistència i durabilitat que requereix un habitatge i les pintures sense contaminants confereixen una millor qualitat de l'aire i la reducció de tòxics a l'interior de l'habitatge.

Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a la generació d'electricitat amb acumulació i de aerotermia per a generar aigua calenta sanitària (ACS). Instal·lació del sistema SMART WATER de recuperació de l'aigua de la dutxa que es perd pel desguàs, fins que aconsegueix la temperatura adequada per al seu ús. Això generarà un estalvi estimat de fins al 40% de la quantitat d'aigua utilitzada en un habitatge.

Monitoratge mitjançant sistema de control INBIOT de patent i fabricació espanyola que permet controlar el nivell de CO i dels compostos orgànics volàtils (COVs), de Formaldehidos, temperatura i humitat a l'interior de l'habitatge. Certificació del projecte mitjançant el segell verd de Green Building Counsil Espanya (GBCe) com a habitatge sostenible i certificat com Passivhaus pel Passivhaus Institut com a habitatge de consum gairebé nul.

Conéixer altres casos de:

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional