Habitatge entre mitjaneres

2020 -  València -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Fernando Olba Rallo
  • Quantia subvenció: 20.000 €

Projecte de sostenibilitat

Habitatge entre mitjaneres

La construcció d'aquest habitatge en el barri del Cabanyal suposa una aposta per la regeneració urbana en un dels barris qualificats com de vulnerabilitat integral, és a dir que és vulnerable per la seva situació socioeconòmica i de desigualtat. Proposant a més una construcció sostenible i amb materials innovadors que podria servir d'exemple a altres construccions en àmbits ja edificats de la ciutat. 

El projecte estableix una proposta prototípica per a resoldre una parcel·la molt complexa i repetida en el Cabanyal com és la mitja barraca de 3,20 m d'ample. Recupera el pati central entorn del qual s'ordena l'habitatge i obre els espais interiors buscant un disseny molt més diàfan que afavoreixi les ventilacions. Es crea, a més, l'espai escala amb una construcció en fusta amb perfileria metàl·lica, tota ella muntada en sec igual que la resta de l'habitatge. Aquest muntatge en sec, a excepció de la fonamentació, comporta diversos avantatges, la reducció de residus de la construcció, la industrialització dels processos i el fàcil reciclatge dels elements constructius una vegada finalitzi la vida útil de l'edifici. 

S'ha optat per una proposta innovadora, sostenible i amb presència de materials de bioconstrucció alhora que s'han conservat fusteries originals i elements tradicionals com les persianes alacantines.

Veure galeria

S'ha optat per entramat lleuger de fusta en façanes i forjats, recolzats sobre uns pòrtics metàl·lics. La fusta té una reduïda petjada de carboni enfront de materials convencionals i una gran rapidesa d'assemblatge. L'escala realitzada en fusta i perfilería metàl·lica és un element clau en l'habitatge i una posada en valor de materials sostenibles. Per a la façana s'utilitza un revoco natural a base de silicat pur de potassi estabilitzat que ajuda al seu aïllament i que té procedència natural enfront de l'ús de derivats del petroli. L'aïllament s'ha realitzat mitjançant suro reciclat. Per l'interior s'han utilitzat plaques d'argila com a solució sostenible i innovadora.

El sistema d'aïllament tèrmic exterior que envolta tot l'habitatge, fins i tot en les parts de les mitjaneres, li dona uns condicionants de confort tèrmic i acústic que col·laboren a la reducció considerable de l'ús d'energia.

El pati actua com a pulmó de la casa i regulador tèrmic. Totes les peces donen a ell i a una de les 2 façanes, amb el que la ventilació creuada es garanteix en tot l'habitatge.

La utilització de revestiments naturals tant en interior com exterior com l'argila i la fusta, són ideals per a aconseguir un ambient saludable. Els acabats d'argiles naturals sense additius regulen la humitat ambienti perquè són higroscòpics, incrementen l'estalvi energètic per la seva elevada inèrcia tèrmica, milloren la neutralització d'olors, no atreuen pols i funcionen com un eficaç aïllant i absorbent acústic.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional