Habitatge aïllat al Verger

2020 -  El Verger -  Alacant

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Lasar Arquitectura y Bioconstrucción
  • Quantia subvenció: 2.275,00 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Habitatge aïllat al Verger

L'habitatge es disposa en una sola planta denominada planta baixa elevada del terreny per un forjat sanitari. La composició arquitectònica de l'edifici està formada per dos volums clarament definits, un volum coronat per una teulada de dos aiguavessos en el qual es troben el saló-menjador-cuina i un altre cúbic en el qual trobem la resta de les estades. Un projecte que combina l'eficiència energètica amb l'arquitectura mediterrània creant una llar sana i confortable.

S'ha plantejat l'ús de murs industrialitzats de fusta i palla d'arròs de l'Albufera de València orientats a la construcció d'un habitatge altament eficient energèticament, basant per a això el seu model productiu en l'economia circular, deixant enrere el model lineal del “extreure-produir-usar-tirar” transformant-lo a extreure-produir-usar-REUTILITZAR i RECICLAR. 

Els mòduls de palla constitueixen un sistema constructiu de gran format per a la construcció gràcies a la seva triple funció d'estructura, tancament i super aïllament a base de fusta massissa com a element estructural i palla d'arròs compactada com a element aïllant amb propietats especialment tèrmiques, acústiques i bioclimàtiques.

Veure galeria

Ús de mòduls de palla d'arròs com a material constructiu i aïllant; acabats d'argiles i morters de calç; pintures sense contaminants; fustes de boscos ben gestionats i taulers lliures de compostos orgànics volàtils (COVs). En general, utilització de materials que després del seu ús podran ser reutilitzats o reciclats, un habitatge respectuós amb el medi ambient.

Els mòduls de palla d'arròs són un producte no contaminant, exempt de productes tòxics i funcionen molt bé com a aïllament tèrmic. Els acabats d'argiles i morters de calç aporten al mòdul la resistència i durabilitat que requereix un habitatge i les pintures sense contaminants confereixen una millor qualitat de l'aire i la reducció de tòxics a l'interior de l'habitatge.

Monitoratge mitjançant sistema de control INBIOT de patent i fabricació espanyola que permet controlar el nivell de CO₂ i dels compostos orgànics volàtils (COVs), de Formaldehidos, temperatura i humitat a l'interior de l'habitatge.  Disseny segons els criteris del segell verd de Green Building Counsil España (GBCe) com a habitatge sostenible i criteris Passivhaus com a habitatge de consum gairebé nul.

Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a la generació d'electricitat amb acumulació per a l'autoconsum i instal·lació de aerotermia per a generar aigua calenta sanitària (ACS). Ús d'un sistema de recuperació de l'aigua de la dutxa que es perd pel desguàs, fins que aconsegueix la temperatura adequada per al seu ús. Això generarà un estalvi estimat de fins al 40% de la quantitat d'aigua utilitzada en un habitatge.

Conéixer altres casos de:

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional