Habitatge aïllat bioclimàtic

2020 -  Vinaròs -  Castelló

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Livia Álvarez Salgueiro
  • Quantia subvenció: 20.000 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Habitatge aïllat bioclimàtic

El projecte tracta d'un habitatge aïllat a Vinaròs amb dues plantes sobre rasant. En ella es proposa un sistema constructiu basat en materials de baix impacte per a reduir la petjada ecològica que implica la construcció. D'aquesta manera, destaca l'ús d'un sistema nou d'estructura de fusta a través d'un entramat de pilars, bigues i murs de càrrega realitzats amb muntants i rastreles que tindran a l'interior aïllament tèrmic. Aquesta cara interior d'aïllament juntament amb l'aïllament exterior millorarà considerablement el confort interior de l'habitatge i per tant es reduirà la demanda energètica. 

L'habitatge es dissenya de manera inclusiva perquè s'adapti a tots els moments de la vida dels seus inquilins, amb espais oberts i diàfans que afavoreixin la ventilació.  

El jardí es tracta com una part més de l'habitatge que ajuda a mitigar l'efecte illa de calor amb espècies típiques del clima mediterrani com és l'olivera.

Veure galeria

Estructura de murs de càrrega formats per perfils de fusta massissa de petit gruix i panells OSB i HDF, amb aïllament interior de llana mineral i aïllant exterior tipus SATE. Forjats unidireccionals de bigues de fusta laminada i tauler OSB.

L'ús de la fusta com a material principal del conjunt del sistema constructiu implica un baix consum energètic en el procés de transformació del producte i 0 emissions de CO₂ en la producció.

Els elements constructius de fusta parteixen de processos industrialitzats que permeten una reducció dels residus, temps de muntatge i un millor reciclatge dels materials després de la seva vida útil. El procés és una construcció seca, ràpida, precisa, econòmica, d'alta qualitat i realitzada en taller; pel que es minimitzen els riscos laborals generant llocs de treball especialitzats i d'alt valor afegit, tant en el disseny estructural, i càlcul, com en el tall i producció d'elements de fusta.

S'utilitzen materials naturals que redueixin l'ús de tòxics, com la fusta i aïllants naturals com la llana mineral.

La vegetació que es disposarà al jardí serà autòctona i de baix consum hídric. A més, s'aprofiten les aigües pluvials per al reg del jardí mitjançant el magatzematge d'aquesta en dipòsits.

El disseny d'habitatge pensat per a persones majors i persones amb mobilitat reduïda. La distribució interior de l'habitatge que faciliti el treball domèstic i respongui als nous rols de gènere en la família.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional