Instal·lació fotovoltaica

2020 -  Dolores -  Alacant

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Ajuntament de Dolores
  • Projecta: Oficina Tècnica Municipal
  • Quantia subvenció: 47.190,27 €

Projecte de sostenibilitat

Instal·lació fotovoltaica

L'actuació en els edificis on es troben els centres educatius d'ensenyament primari CEIP Cardenal Belluga i CEIP Sant Francesc d'Assís objectiva aconseguir un important estalvi d'energia a través de la instal·lació de noves pantalles d'il·luminació de major eficiència, millorant i adequant els nivells d'il·luminació als establerts per la normativa en vigor per a edificis educatius i un sistema fotovoltaic de generació d'energia. D'aquesta manera es pretén aprofitar un recurs natural renovable per a la il·luminació racional i sostenible de tals centres educatius. 

La inversió realitzada, es justifica econòmicament, atès que es preveu un estalvi en el consum energètic de 43,51% i l'equivalent en consum energètic estalviat són 8.635 Kg C02.

Es proposa la substitució de les lluminàries existents de fluorescència amb reactància magnètica, per altres de major eficiència, electròniques de tipus led que permetin una reducció en el consum de cada circuit, així com l'eliminació de les possibles sobretensiones que es poguessin produir. També la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques sobre les cobertes planes no transitables dels edificis de tots dos col·legis.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional