Sistema d'aparcament intel·ligent

2020 -  Mislata -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Ajuntament de Mislata
  • Projecta: Jorge Fajardo
  • Quantia subvenció: 53.087,39 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Sistema d'aparcament intel·ligent

L'Ajuntament de Mislata ha iniciat un procés de regeneració urbana per a la millora dels espais públics, amb conversions en zona de vianants integrals, per a retornar espai als ciutadans en el centre històric i zones d'eixample, amb la ferma convicció que l'espai públic ha de ser compartit de forma equilibrada garantint els drets de totes les persones usuàries. 

D'aquesta manera també vol apostar per una mobilitat sostenible i desenvolupa el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible en 2019. Atès que, encara que es vol arribar a una transició cap a models de mobilitat en transport públic, en vehicles elèctrics o nets, cal valorar que no desapareixeran els vehicles de motor immediatament, però sí que es poden donar millors solucions perquè no envaeixin els carrers, especialment les del nucli urbà. Així es plantegen aparcaments en les perifèries per a permetre el esponjamiento del centre històric i s'ha plantejat un sistema de gestió de l'aparcament perquè els usuaris ja detectin on estacionar i no se circuli en la seva cerca innecessàriament. 

Aquest Sistema Pilot d'Aparcament Intel·ligent es duu a terme en un espai concret com a prova per a poder expandir-lo a futur a la resta de la ciutat. El sistema informarà en temps real dels punts en els quals és possible aparcar a través de la instal·lació de cambres en els fanals i la gestió de dades mitjançant una Plataforma de Ciutat Intel·ligent. Com a resultat afavorirà una millor ordenació del trànsit, menors densitats de vehicles en circulació, menors emissions de gasos i soroll, i també una reducció en el consum energètic i una major eficiència energètica al parc motoritzat privat. A més, l'enllumenat del carrer es renova.

En tota Europa, cada vegada més, per a reduir el nombre de desplaçaments metropolitans en vehicle privat i per a reduir les emissions de CO₂, la gestió de l'estacionament s'ha convertit en una prioritat.

Veure galeria

La mesura implementada permet una reducció de l'ús del cotxe donant més protagonisme al vianant a la ciutat i afavorint la seva mobilitat i qualitat de vida. A l'haver menys vehicles motoritzats en circulació es redueix la contaminació ambiental i acústica, la qual cosa té un impacte directe en la salut de les persones.

En el projecte es pot veure com a través de la gestió de les dades d'aparcament es redueix l'impacte que tenim en el mitjà i les emissions de CO₂, afavorint la mobilitat per als vianants i descongestionant el nucli urbà.

Les consultes ciutadanes revelen que la gestió de l'estacionament és una de les principals preocupacions de la ciutadania. Realitzant aquesta intervenció exportable a la resta del centre es posa de manifest aquesta aposta per una mobilitat sostenible que altres ciutats podrien prendre com a exemple i beneficiar a moltes més persones.

Amb l'adaptació de la instal·lació d'enllumenat existent s'estén la seva vida útil, es recicla, es reutilitza i es renova alhora que s'aconsegueix un nou servei, possible base d'una xarxa intel·ligent futura. D'aquesta forma es genera una necessitat mínima de recursos nous.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional