Sandbox promoció habitatges

2022 -  Godella -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Blanca Pedrola/ Iratxe Rodriguez
  • Quantia subvenció: 20.000,00 €

Pla IRTA Investigació

Projecte de sostenibilitat

Sandbox promoció habitatges

El projecte d'investigació tracta d'estudiar diferents solucions tècniques innovadores que permetrien fer un pas substancial en la construcció sostenible d'habitatges analitzant la repercussió tècnica, ambiental i econòmica de les diferents solucions. Al mateix temps, es realitzarà una investigació detalladament sobre l'aplicació de Lean Construction en el procés de construcció. Finalment, es desenvoluparà una tercera línia d'investigació en relació a noves maneres d'habitar i el model co-living, sobre la base del co-disseny d'espais comuns en la promoció i nous models de gestió residencial.

Veure galeria

Es durà a terme l'estudi de sistemes de construcció alternatius que tinguen com a focus principal la circularitat de la construcció, l'ús eficient dels materials i la reducció de l'impacte ambiental de l'obra. Els diferents indicadors obtinguts al final de la investigació permetran l'aplicació en futures promocions d'aquests sistemes, vencent actuals barreres en la seua implementació. 

El projecte d'investigació estudia nous models residencials, col·locant el focus del projecte en l'estratègia de co-living, basada en la constitució d'un teixit social resilient.

Des de la investigació es promou un model de construcció circular a través de l'anàlisi de diferents sistemes de construcció alternatius, basats en una sèrie de criteris com són l'ús de materials naturals renovables, sistemes industrialitzats o unions reversibles. Es busca promoure un model de gestió "promoció-arrendament", que òbriga nous camins en el sector de la promoció privada. 

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional