Salines, gimnàs municipal

2020 -  Salinas -  Alacant

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Ajuntament de Salines
  • Projecta: Salvador Gilabert Sanz, Dr. Arquitecto
  • Quantia subvenció: 11.324,24 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Salines, gimnàs municipal

El projecte per al Gimnàs de Salines, es realitza incorporant un programa de sostenibilitat, eficiència i bioconstrucció, el qual es regula per uns principis resumits en: triple equilibri (econòmic, ecològic i social), màxima eficiència energètica, estalvi energètic i materials amb baix impacte mediambiental, emprant tècniques i materials d'execució en sec i fent ús de materials innovadors desenvolupats a Salines, per a aconseguir un edifici de baixa petjada de carboni i garantir així les menors emissions de gasos efecte d'hivernacle. Bioclimatismo, recuperació de materials, confort higrotèrmic sostenible, transpirabilitat, eficiència i compromís mediambiental són termes que, en aquest projecte, s'allunyen d'aspectes literaris, i es plasmen com a realitzables.

Considerant les característiques de l'edifici, s'ha estimat una quantitat d'emissions de CO₂ de 450 (kg CO2 eq/mN), per la qual cosa la construcció de l'edifici suposa una quantitat d'emissions aproximada de 141.400 kg CO2 eq. Per a poder compensar aquestes emissions generades, l'equip de projecte proposa la repoblació forestal en el mateix municipi amb la finalitat de poder captar una quantitat de diòxid de carboni equivalent.

Veure galeria

S'estableixen com a prioritat sistemes constructius en sec basats en materials sostenibles d'índole local el que redueix considerablement els residus i els desaprofitaments. Aquests materials són reciclables en la seva gran majoria el que pretén establir un criteri d'utilització del bressol al bressol i que l'ús al llarg de la vida útil del material sigui complet i pràcticament sense residu. També estudiaran el cicle de l'aigua en la proposta, des del seu subministrament i procedència, ús optimitzat reutilització de les aigües grises i la depuració de les aigües negres.

Aprofiten l'energia solar mitjançant obertures al sud i el correcte control d'aquestes - permetent la incidència del sol a l'hivern i controlant-la a l'estiu - per mitjà de volades i controls solars a partir de làmines horitzontals al sud i verticals tant a aquest com a oest, prioritzant les obertures a sud i est i reduint les nord i oest. El control de la ventilació serà mitjançant ventilació creuada i bescanviadors.

L'aigua calenta sanitària s'escalfa mitjançant bomba de aerotermia i es genera energia calorífica per mitjà d'una termochimenea de biomassa (pèl·let).

L'ajuntament promotor del projecte és partícip de les estratègies i deriva les seves polítiques cap a accions més sostenibles per a així poder instaurar un model municipal exemplar i de difusió per a tots els habitants i municipis veïnals. Es preveu que l'impacte social es reflecteix en els usuaris i treballadors de l'edifici que es beneficiaran d'un entorn molt més saludable i també sobretot el municipi ja que es pretén la conscienciació mitjançant l'exemple de les polítiques sobre sostenibilitat.

Utilitza sistemes constructius basats en materials sostenibles de proximitat que ajuden a la indústria local i l'economia circular. En aquest cas, s'utilitzaran tancaments de bloc de terra comprimida (BTC) amb aïllaments de suro natural de la Serra de Espadán, així com sistemes en base de fusta CLT que s'estan desenvolupant en el projecte “Sistema innovador de ecoconstrucción basat en panells de fusta i suro amb aïllament modular entrellaçat (IMIP)” actualment sota el ventall del programa de subvencions Interreg Sudoe.

Conéixer altres casos de:

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional