Reurbanització plaça en criteris de sostenibilitat

2022 -  Moncofa -  Castelló

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Ajuntament de Moncofa
  • Projecta: EL FARICANTE DE ESPHERAS + MAQLA ADIU
  • Quantia subvenció: 15.467,96 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Reurbanització plaça en criteris de sostenibilitat

Es contextualitza la proposta respecte a l'Estratègia de regeneració Urbana del Centre Històric de Moncofa, en relació amb la mobilitat i la millora de l'espai públic i del patrimoni. La proposta de conversió en zona de vianants recupera els traçats de l'antic parcel·lari urbà de la plaça que van ser destruïts en la Guerra Civil, com a zones per als vianants transpirables i verds, mitjançant solucions innovadores tipus SUDS ceràmics.

Es recupera ambientalment, socialment i es recupera la identitat del centre històric per a fomentar les activitats i usos per a les persones

Veure galeria

Es proposa la reducció del trànsit rodat, amb una conversió en zona de vianants amb paviments drenants de ceràmica tipus cersuds, que mitigue l'efecte illa de calor amb plantació d'arbratge i afavorisca la reutilització de l'aigua de pluvials.

Es recupera la plaça com a espai de trobada social, s'adequa per a les necessitats de les diferents usuàries amb criteris de gènere i accessibilitat.

Es recupera un espai públic de qualitat i amb una situació estratègica que fomenta als activitats econòmiques en plantes baixes com a cafeteries i comerços en una zona urbana per als vianants.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional