Rehabilitació habitatge unifamiliar

2021 -  Elx -  Alacant

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: María Sandoval / Terracota
  • Quantia subvenció: 3.620,00 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Rehabilitació habitatge unifamiliar

El projecte naix del desig de rehabilitar l'habitatge familiar de la promotora, situada en la partida Valverde Baix, a Elx. Es vol conservar, cuidar i respectar al màxim la volumetria i la materialitat original, per a això la bioconstrucció és la solució ideal. L'actuació en l'edificació és mínima, es realitza una reorganització dels espais, un major aprofitament solar en la façana sud i una rehabilitació energètica. Per a la rehabilitació de l'habitatge s'utilitzen materials naturals i de proximitat que respectin i ajudin a la bona conservació dels murs originals. La intervenció pretén ser un exemple d'actuació en les edificacions tradicionals mantenint-la íntegrament, fent que a vista dels veïns de la zona l'habitatge simplement tingui el manteniment i adequació per a l'habitabilitat necessaris, però sense interferir en l'aspecte formal que es porta conservant des de la seva construcció en 1.850.

Veure galeria

Per al disseny és van tenir en compte mesures passives de disseny bioclimàtic com ara el disseny d'una volumetria compacta, orientada a sud, que permet la ventilació creuada, proteccions i ràfecs calculats per a afavorir el guany solar a l'hivern i la protecció del sol a l'estiu i una envolupant que barreja els propietats de l'aïllament, la inèrcia tèrmica i buits amb vidres baix emissius generant una envolupant eficient. L'habitatge comptarà amb un sistema d'energia solar fotovoltaica de suport  a la xarxa elèctrica, un dipòsit per a la recollida d'aigües pluvials i tractament d'aigües residuals com a mesures actives de suport. Per a la seva rehabilitació s'utilitzen materials naturals, de proximitat i baix impacte ambiental com l'assot, el suro, la calç i l'argila.

Els materials utilitzats per a la construcció (pedra, fusta, argila i calç) fomenten la biohabitabilitat i afavoreixen la bona qualitat de l'ambient interior en conformar una envolupant transpirable, higroscòpica, innòcua i aïllant que regula la temperatura i la humitat relativa interior, millora la qualitat de l'aire i genera unes condicions de confort tèrmic i acústic. Per a l'execució del projecte els promotors han buscat de manera activa un equip tècnic format per dones, la perspectiva de les quals ajuda a visibilitzar les desigualtats de gènere pròpies del sector. El disseny concep els espais amb una distribució lògica i adequada que trenque amb els rols de gènere i que siguen accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

La majoria dels materials formen part d'un procés circular en el seu cicle de vida, sent tots els processos de baix impacte ambiental, no tòxics i respectuosos amb el medi ambient. Provenen de fonts d'energia renovables i 100% naturals i no necessiten grans processos de transformació. Els aïllants, utilitzen excedents d'altres indústries. Uns altres, com l'argila, el suro o la fusta, són 100% reciclables i fins i tot reutilitzables. Es dona prioritat als sistemes constructius que posen en pràctica els conceptes de la construcció 4.0, mitjançant l'ús d'estructures de fusta i teulades i tabic en sec.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional