Rehabilitació fàbrica de farines

2020 -  Camporrobles -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Ajuntament de Camporrobles
  • Projecta: Elena Bosque Domínguez
  • Quantia subvenció: 44.644,78 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Rehabilitació fàbrica de farines

La proposta tracta de la rehabilitació d'un edifici de Patrimoni Industrial, amb un important valor històric, arquitectònic i cultural. Es pretén el seu desenvolupament i promoció com a actiu cultural (biblioteca) i espais de coworking per a impulsar l'emprenedoria de les classes més desfavorides (joves i dones), així com museu per a impulsar el turisme rural. S'abordarà l'actuació amb els màxims estàndards d'eficiència, qualitat i sostenibilitat, amb el intuito de plantejar un projecte pilot en Rehabilitació Eficient i Sostenible del Patrimoni Industrial, referent a nivell comarcal, servint d'intercanvi de coneixement.

Veure galeria

S'intentaran reutilitzar els materials existents com a teula i rajoles o es reciclaran per a convertir-los en mobiliari (fusta). Es planteja aïllament de suro reciclat, fibres de fusta o fibra de vidre reciclat, realitzant-se en projecte l'anàlisi per a triar la millor opció en funció dels estàndards a aconseguir.

En el procés de projecte es calcularà l'impacte ambiental originat per la construcció, des de les etapes de demolició i obtenció de les matèries primeres emprades, fins al final de procés de construcció; amb la possibilitat afegida de valorar ràpidament la variació de l'impacte ambiental que implica qualsevol modificació en les unitats d'obra del projecte i, per tant, decidir objectivament els canvis que es poden introduir per a minimitzar aquest impacte. S'analitzarà també l'impacte durant l'ús, manteniment i reparació i l'impacte de l'edifici al final de la seva vida útil.

Es proposa la renaturalització dels patis amb la plantació d'arbratge tant al pati existent com en el nou. Es farà el control de les condicions higrotèrmiques i de confort amb els estàndard BES oficines i EnerPhit. Es proposa la reducció de la demanda energètica a valors gairebé nuls, per mitjà de l'Estàndard EnerPhit, de sistemes d'aïllament per l'exterior per a eliminació de ponts tèrmics i aprofitament de l'orientació dels buits per al correcte assolellament a l'hivern i protecció d'aquests a l'estiu.

L'edifici es destinarà a Biblioteca i espais de coworking. Amb això es busca fomentar l'intercanvi de coneixement i l'emprenedoria dels sectors més vulnerables del municipi (joves i dones) que no troben en les zones rurals mitjans per a guanyar-se la vida. A més, com a Camporrobles la major part de la població és de més de 65 anys, i gran part de la població activa procedeix d'altres països, principalment, Europa de l'Est, el Marroc i Sud-amèrica, es planteja la proposta com un espai per a compartir, intergeneracional i intercultural.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional