Rehabilitació edifici d'habitatges

2020 -  València -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Pilar Gascó Casesnoves
  • Quantia subvenció: 20.000 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Rehabilitació edifici d'habitatges

Es tracta d'un edifici d'ús residencial construït en 1933 en les proximitats del Jardí Botànic de València. En el projecte es realitza una actuació de rehabilitació integral mantenint la façana i l'estructura original ja que l'edifici té protecció patrimonial. D'una banda, s'amplia la profunditat edificable per a alinear-la a la normativa urbanística i per un altre s'eleva una cinquena planta reculada en forma d'àtic, com a manera de guanyar edificabilitat. També es reconstrueix l'escala original amb tècniques tradicionals, però adaptant-la als condicionants actuals.  

Destaca que fins i tot sent una rehabilitació i havent de mantenir part de l'edifici original s'aconsegueix, a través de materials sostenibles, fer una actuació que s'encamina a la transició ecològica, reduint la demanda energètica, i que serveix d'exemple per a altres actuacions d'aquest tipus.

Veure galeria

L'edifici disposa de materials amb declaració ambiental de producte i baixa emissió de compostos orgànics volàtils (COVs) en els seus acabats interiors. Es destaca l'ús de fusta amb segell PEFC que garanteix la seva procedència d'acord amb requisits ambientals, socials i econòmics.

A més els materials i el seu ús permeten reduir els costos d'obra i la demanda energètica dels habitatges durant el seu ús.

Els habitatges projectats són flexibles amb espais amplis i diàfans i la cuina es projecta com a punt de trobada dins de l'habitatge. Disposen d'àmplies terrasses que milloren la qualitat de vida de les persones.

La rehabilitació d'aquest edifici contribueix a la millora de la zona, tractant-se del centre de la ciutat, millorant el parc d'habitatge i atraient a nous veïns al barri amb un edifici d'habitatges de lloguer.

L'edifici millora les demandes energètiques que hi havia en ell existent aconseguint un certificat energètic B, una molt bona qualificació tractant-se d'una rehabilitació. Es redueix l'efecte illa de calor en les seves façanes i zones exteriors i les lluminàries tipus LED exteriors contribueixen a la reducció de la contaminació lumínica.

Obté Certificat Mediambiental VERD emès per GBCe que acredita la sostenibilitat de l'edificació en àrees com la qualitat en el disseny, la innovació, els recursos naturals, l'emplaçament, la qualitat de l'aire interior, l'energia i l'atmosfera i aspectes socials i econòmics. A més al no utilitzar calderes de combustió les emissions d'òxids de nitrogen són nul·les.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional