Rehabilitació cementeri per a Aula Natura

2020 -  Titaguas -  Valencia

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Ajuntament de Titaguas
  • Projecta: Roberto Villalvilla Herrero
  • Quantia subvenció: 4.940,00 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Rehabilitació cementeri per a Aula Natura

La proposta de rehabilitació té per objecte reformular l'espai degradat de l'antic cementeri del segle XIX i reconvertir-lo en una Aula Natura, un espai amb ús docent i recreatiu vinculat al Museu de les Llums de manera que formi part d'un recorregut cultural com a reclam per al visitant. Amb l'execució d'aquest projecte es pretén fomentar la incorporació de mesures sostenibles en la construcció amb materials vernacles i de la zona  i a més potenciar la transferència tecnològica i la innovació aplicada al camp dels materials i tècniques tradicionals originaris del territori com a valor afegit. 

El programa sorgeix davant necessitats que té el municipi d'espais dotacionals i com a resposta a la demanda davant el desenvolupament turístic dels pobles d'interior, volent formar part d'un pla anti despoblament. Així, es fomenta el turisme sostenible i s'evita o alenteix el despoblament al qual es veuen sotmesos els territoris rurals dia rere dia. 

Aquest pla al qual es fa referència pretén posar en valor els estudis botànics de Simón de Rojas Clemente i Rubio, i contribuir a la transició ecològica en la construcció, generar ocupació i atreure turisme.

Veure galeria

Ús de les tècniques antigues de la zona a través de pedra en sec, murs de tàpia i murs de maçoneria extrets de la pròpia parcel·la. Ús de morters de calç i terres de la zona, per a la recuperació dels revocos existents en els murs, prèvia consolidació d'aquests. Ús de cobertura de teules recuperades en la pròpia zona, o en enderrocaments pròximes, reaprofitant els materials existents. No es preveu la utilització de formigons, material ceràmic, plàstics o betunes de nou ús, sinó que s'empraran materials recuperats del mateix immoble o d'edificacions pròximes col·lapsades. 

En el projecte es tindrà molt en compte la bioconstrucció perquè persegueix l'obtenció d'una relació equilibrada entre la naturalesa i l'art de construir. Mitjançant el coneixement de les necessitats naturals de l'ésser humà, genera hàbitats saludables i dignes. Això serveix tant per a la societat com per al curs de la naturalesa. El mètode de restauració és a través de materials i procediments naturals. Pel que es protegeix la influència de l'ambient exterior amb la salut i benestar de les persones. 

Es pretén que l'edificació siga un equipament de consum zero, per la qual cosa es preveu la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, dotant al projecte d'una independència de la xarxa de subministrament. Es preveu també la captació d'aigua de pluja per al reaprofitament per al reg de la vegetació, així com també l'aprofitament de vetes d'aigua de l'entorn i d'aqueixa forma aprofitar al màxim els recursos naturals per a reduir el consum de recursos finits o que generen una petjada de carboni en el planeta. 

Conéixer altres casos de:

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional