Rehabilitació de la Casa Consistorial

2020 -  Castalla -  Alacant

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Ajuntament de Castalla
  • Projecta: José Ramón Torno Illanes
  • Quantia subvenció: 80.000 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Más información sobre este proyecto

Rehabilitació de la Casa Consistorial

L'actuació consisteix en la restauració i rehabilitació de la Casa Consistorial construïda en el segle XVII. Es tracta de l'immoble situat en la Plaça Major nº1 que està connectat mitjançant passarel·la de vidre amb l'edifici veí dins del Nucli Històric de Castalla, i que el conjunt de tots dos conforma la seu de l'Ajuntament de Castalla. L'edifici és un dels pols d'atracció del conjunt monumental de la població de Castalla pel seu interès històric i pel seu enclavament en la Plaça Major. 

Es tracta d'un edifici civil del segle XVII d'un estil barroc desornamentado que obeeix a un model de casa consistorial d'origen medieval, amb unes estructures ja desenvolupades en el segle anterior, la qual cosa evoca senzillesa i contenció decorativa. 

L'edifici està catalogat en el Catàleg del Patrimoni edificat del Pla General de Castalla amb el nivell màxim de protecció: Grau 1 – protecció integral, on s'inclouen les construccions o recintes que han de ser conservats íntegrament pel seu caràcter singular o monumental i per raons històriques o artístiques, preservant les seves característiques arquitectòniques originàries. Per tant, l'obra duta a terme tindrà com a objectiu la restauració, conservació i manteniment o reforç dels elements estructurals, així com la millora de les instal·lacions de l'immoble.

Veure galeria

Millora de rendiment de les instal·lacions de climatització (calefacció i refrigeració), aigua calenta sanitària i il·luminació. Substitució i restauració de fusteries mitjançant la incorporació de fusteria amb trencament de pont tèrmic i vidres de seguretat termoacústicos amb cambra d'aire i la neteja de les fusteries interiors amb valor patrimonial. Aprofitant la rehabilitació integral de l'edifici se substituiran les instal·lacions existents. Proposant il·luminats d'alta eficiència tipus led integrats amb l'edifici i nous mecanismes i quadres elèctrics.

El procés de construcció serà interactiu amb la participació dels usuaris perquè la consecució del projecte constructiu sigui satisfactori i reeixit, de manera que aconseguim una reducció en el consum de materials donant lloc a una reducció del consum de recursos, renovables i no renovables, i, per tant, a la conservació del medi ambient.

A més es redueix la generació de residus associats al no produir-se modificacions a l'inici de l'ús de l'edificació que es tradueix en una disminució del consum de matèries primeres i de l'ocupació del sòl per ús d'abocadors. S'utilitzessin el màxim possible productes i elements de construcció estandarditzats. S'han evitat l'ús de metalls pesants en materials i revestiments de façanes i instal·lacions.

Es proposa la renovació de zona de lavabos, instal·lant els aparells sanitaris i els complements necessaris per al seu adequat ús. Així com les fusteries de dimensió adequada a normativa d'accessibilitat. Es proposa la instal·lació d'un salva‐escales amb plataforma que permeti connectar la zona d'accés amb les zones elevades de planta baixa. Per a possibilitar la instal·lació d'aquest salva escales s'eliminarà la porta de serralleria existent que data de 1968.

 

S'ha analitzat la possibilitat d'incrementar la densitat d'ocupació de l'edifici, modificant la distribució actual i creant un major nombre d'usos, a fi d'optimitzar el consum del sòl i assegurar la viabilitat i accessibilitat als serveis locals.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional