Rehabilitació central hidroelèctrica al riu Serpis

2022 -  Villalonga -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Ajuntament de Villalonga
  • Quantia subvenció: 12.714,59 €

Projecte de sostenibilitat

Rehabilitació central hidroelèctrica al riu Serpis

L'objecte del projecte és l'execució de la rehabilitació en una 1a fase de les instal·lacions de la central hidroelèctrica de la Reprimala, incloent-hi la rehabilitació de l'Assut amb més de 100 anys, l'execució d'escala de peixos, i la rehabilitació dels primers 150 m del canal de derivació que es cobrirà per a potenciar-lo com a mirador. En aquesta primera fase s'habilitarien els accessos per a l'Assut, en el punt assenyalat, procedint a rehabilitar els 164 m de canal que en principi es cobririen per a executar la sendera en la part superior fins a arribar a l'Assut i l'inici del canal de derivació on es construiria un mirador per a l'observació juntament amb un xicotet recinte que explique detalladament la història i usos així amb una xicoteta àrea de descans. Això portarà amb si l'estabilització dels marges per incloure naturals i la restauració fluvial. Igualment s'inclou la rehabilitació de l'Assut i la seua consolidació i estabilització i una escala de peixos. Tant en el canal de derivació com en l'escala s'executarien comportes per a la seua estanquitat sent utilitzables temporalment o en la totalitat del temps.

Veure galeria

L'actuació es dissenya des de l'absolut respecte al medi ambient i als recursos presents, així com pretén una completa integració paisatgística, amb una gestió eficient de recursos naturals en l'activitat productiva, permetent la seua preservació per a les necessitats futures.

En aquest sentit, es pretén la conciliació entre els recursos naturals i patrimonials existents amb el benestar social, acostant aquests recursos a la societat, sempre sota un ús responsable, garantint que l'activitat humana es desenvolupe d'una manera que no destruïsca l'entorn de les comunitats on es realitza.

L'actuació pretén l'administració d'un dels recursos més rics del municipi, generant una rendibilitat com a patrimoni cultural, sempre de manera responsable i en el llarg termini. Al seu torn, l'actuació no descarta en un futur (llarg termini i altres fases d'actuació) el seu ús hidroelèctric, la qual cosa a més fomentaria l'ús d'energies renovables i sostenibles.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional