Rehabilitació edifici soci-cultural

2022 -  Borriol -  Castelló

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Ajuntament de Borriol
  • Projecta: FARICANTE DE ESPHERAS + MAQLA ADIU
  • Quantia subvenció: 12.665,00 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Rehabilitació edifici soci-cultural

Es planteja una proposta de sol·licitud al PLA IRTA 2022 (Programa 1-Projectes), per al desenvolupament

del Projecte d'Execució per a la Fase 3 de rehabilitació de l'antic edifici de la Casa de la Cultura de Borriol, que es va quedar paralitzat en l'execució de les obres en fase d'estructura, i es pretén completar com a espai d'ús Sociocultural “Els Llavadors”. S'han executat entre 2021-2022 les Fases 1 i 2, però falta escometre la fase de rehabilitació energètica de la part principal de l'edifici.

Veure galeria

Es proposa un sistema de climatització amb alta eficiència energètica mitjançant Aerotermia, un sistema d'il·luminació LED de baix consum, i sistemes constructius amb materials de recursos renovables i reciclables com la fusta.

Es proposa la rehabilitació energètica i adequació de l'edifici de Llavadors com a espai social i cultural per al municipi de Borriol, un edifici abandonat i obsolet que pot ser un revulsiu social, econòmic i de la millora ambiental i urbana en l'avinguda principal.

Es proposa una actuació en diverses fases, per a poder realitzar un estudi de viabilitat, tant constructiva com econòmica, per a la rehabilitació i adequació de l'edifici de Llavadors com a espai social i cultural per al municipi de Borriol.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional