Els bancals de Canet

2021 -  Canet lo Roig -  Castelló

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Projecta: Mi Arquitecto

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Más información sobre este proyecto

Els bancals de Canet

Regeneració urbana de la Plaça Espanya: "Els bancals de Canet"

El principal objectiu de la proposta és regenerar un espai urbà degradat, un lloc públic que precisa d'una solució arquitectònica que resol precisament el foment d'una nova activitat urbana, on es propossen nombrosos espais de permanència (llocs per a descansar), i respon a les demandes socials del seu entorn, millorant la qualitat de vida de la població, fomentant una vida pública més vibrant, connectant a la gent i encoratjant-la a caminar, passejar, visitar i emprar aquest espai per a activitats personals i/o socials. 
Amb l'actuació es pretén revitalitzar i potenciar la funció de plaça central del municipi, creant espais lliures de vehicles, amb un gran interès arquitectònic i lliure d'obstacles enfront dels edificis municipals i obrint les porxades existents a l'espai públic, i realitzat amb una mateixa solució formal que resol els problemes actuals de l'espai, com són l'accessibilitat, ús funcional de l'espai públic i seguretat. L'actuació contempla resoldre 540m2 que es troben actualment a diferent nivell, amb uns accessos al centre de dia i edifici municipal encara més elevats i inaccessibles, d'aquesta manera, realitzant una "nova topografia" mitjançant un sistema de bancals de diversos nivells amb una altura entre uns 35-40 cm ideada per a asseure's, s'aconseguirà salvar les diferents altures dels accessos als edificis de l'entorn i poder crear al seu torn una graderia apta per a una altra mena d'activitats socials, així com permetre un accés segur als edificis més elevats. A més, es contempla la possibilitat d'intervindre tant en la plaça com en la calçada, així com obrir molt més les porxades existents en els habitatges dels nombres 5, 6 i 7, i en l'accés a les oficines de l'Ajuntament, amb una solució que integra tot el conjunt.

Veure galeria

Es proposa la utilització pavimente ceràmic reciclat, la matèria primera principal del qual ja procedeix de materials naturals, por el que aquesta proposta utilitza materials de baix impacte ambiental o ecològic, reciclats, reciclables i extraïbles mitjançant processos senzills i de baix coste i no suposen cap toxicitat per a les persones i ho medie ambiente. En poder reutilitzar peces ceràmiques procedents de l'estoc, de la fabricació o de la desconstrucció d'edificació, es promou l'economia circular dels materials, reciclant-los i tornant a donar-los un nou ús.

Al tractar-se de materials inerts, en finalitzar el seu ús al final de la vida útil de la plaça, es poden tornar a reciclar-se i reincorporar-los de nou a cicle d'aprofitament del material. A més es planteja molt bon drenatge i filtració de l'aigua de pluja de tota la superfície a causa del sistema constructiu del paviment, que permetrà emmagatzemar l'aigualeix i resiliència front inundacions.

Es planteja limitació ho consumisc energètic con la utilització d'il·luminació led en tota la plaça, així com un sistema de monitoratge i control d'aquest. A més, aquesta energia procedirà de la captació fotovoltaica de plaques situades en les cobertes dels edificis públics confrontants a la plaça, i plantejant un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics con el fi de fomentar un major ús d'aquests per a reduir les emissions de diòxid de carboni i con això millorar la qualitat de l'aire.

Quant a biohabitabilitat, mitjançant la restricció amb la circulació dels vehicles i l'absorció acústica i permeabilitat de l'aigua que permet el paviment projectat, es disminueix la contaminació acústica i química de l'ambient així com l'eliminació de contaminació biològica deguda a evitar l'aigua estancada.

La proposta integra de sistemes de sensibilització per als usuaris de l'espai públic amb l'objectiu de conscienciar-los sobre la importància d'adoptar mesures de foment de la sostenibilitat i prendre acció per a la transició ecològica, mitjançant el monitoratge del control de la qualitat de l'aire. A més, la proposta impulsa un nou model de governança per a l'adequada gestió del punt de recàrrega de vehicles elèctrics i dels dipòsits de residus sòlids (premiant econòmicament a les persones que reciclen bé).

La regeneració urbana d'aquest espai farà possible una millor socialització dels seus usuaris perquè actualment no permet la permanència agradable i segura en aquest, ni la circulació i accessibilitat universal de totes les persones. A més, la possibilitat d'utilitzar aquest espai públic per a diferents esdeveniments socials, culturals, religiosos, esportius, festius i turístics permetrà millorar la interrelació entre les persones, provocant un important impacte social en el municipi.

La proposta integra la potenciació de la digitalització apostant per la utilització de la tecnologia en totes les fases (projecte, fabricació, obra i manteniment), incentivant la creació de llocs de treball especialitzats que millorin les condicions de seguretat i salut de les persones treballadores, introducció de la dona al sector de la construcció, la reducció de temps d'execució, etc., utilitzant la prefabricació com a tecnologia constructiva industrialitzada, posant en pràctica el concepte de construcció seca, ràpida, precisa i econòmica, sent garant d'una execució precisa i de qualitat.

A més, s'incorpora la instal·lació d'un sistema de gestió per al seu manteniment que monitora els nivells de qualitat de l'aire, consum energètic, emmagatzematge dels residus sòlids i recursos hídrics de l'espai públic, amb la finalitat d'avaluar el seu rendiment i millorar la seva gestió durant el seu cicle de vida, mostrant cadascun dels indicadors referents a l'ús eficient de recursos. Aquest monitoratge es posarà a la disposició de tota la població en la pàgina web de l'ajuntament de Canet perquè tots els indicadors puguin ser consultats a temps real des de qualsevol dispositiu electrònic.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional