Reforma del local social poliesportiu municipal

2020 -  Casas Bajas -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Ajuntament de Cases Baixes
  • Projecta: Álvaro Vázquez Esparza y Juan Colomer Alcácer
  • Quantia subvenció: 12.496 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Reforma del local social poliesportiu municipal

L'objecte de la proposta és la rehabilitació integral de l'edifici del local social-bar del poliesportiu municipal de Cases Baixes, a la comarca del Racó d'Ademús, tenint en compte criteris de sostenibilitat ambiental, eficiència energètica i altres factors que serveixin per a reduir la petjada ecològica de la construcció en general i d'aquest edifici i entorn urbà en concret. 

Actualment l'edifici es troba en un estat totalment obsolet, amb múltiples mancances en matèria d'accessibilitat, aïllament tèrmic, fases afegides sense criteri, instal·lacions perilloses pel seu estat de conservació, etc. Per aquest motiu, atès que és necessària una intervenció integral en aquest edifici, la proposta que es dugui a terme ha de tenir la visió d'esmenar totes les mancances de l'edifici aportant solucions que contribueixin en l'obtenció d'un edifici amable amb el seu entorn, eficient energèticament, que sàpiga utilitzar les fonts naturals de calor en funció de la seva orientació i els sistemes que s'implementin. Totes aquestes mesures no poden pertorbar l'entorn en el qual s'emplaça l'edifici, amb una part oest amb vista a un barranc i a l'horta de la localitat irrigada pel riu Túria, i que a pesar que actualment tot l'edifici viu tancat respecte al seu entorn més immediat, l'aprofitament i gaudi de l'enclavament i les oportunitats que ofereix és un dels reptes més estimulants del projecte.

Veure galeria

La rehabilitació energètica de l'edifici parteix d'una profunda anàlisi bioclimàtica tant de l'edifici com del seu entorn urbà immediat. L'edifici s'adapta a cadascuna de les seves orientacions tenint en compte els usos, l'assolellament, l'orografia i l'estudi de la massa vegetal proposta. Per a aconseguir els objectius de màxima captació solar a l'hivern i protecció solar a l'estiu, la façana sud s'obre amb buits amb control solar i baixa emissivitat. Al mateix temps, l'espai de terrassa orientat a aquest es cobreix amb una estructura pergolada que ombreja l'espai a l'estiu i l'obre al sol a l'hivern. Els espais exteriors participen en el disseny passiu de l'interior de l'edifici. Les cobertes inclinades afavoreixen la renovació natural de l'aire, així com la ràpida dissipació de la calor acumulada en els estrats alts dels espais interiors.

L'objectiu del projecte implica la màxima reutilització dels materials ja existents i la recuperació en l'ús de materials locals i de km0 com són el cañizo i la fusta. Quant al cañizo, es tracta d'un material molt utilitzat en la zona i avui en desús, que a més, es vol utilitzar el procedent d'una planta pròxima a l'emplaçament. D'aquesta manera, recuperem una tècnica pròpia del lloc i es gestiona el medi ambient d'una manera sostenible i amb criteris de km0. La fusta apareix com a material principal en els elements constructius de rehabilitació que s'afegeixen als ja existents, per tractar-se d'un material abundant en la zona i amb una menor petjada ecològica.

Es proposa una sinergia entre l'ús existent i la versatilitat de possibles futurs usos. Es tracta d'una escala assumible i versàtil ja que les opcions que s'obren, com ara teatre, xerrades, balls, etc. Responen a una demanda per aquesta mena d'espais polifuncionals, encara que continguts, en una localitat tan petita.

Les cobertes de l'edifici s'han configurat com a superfícies orientades a aconseguir el màxim d'energia solar. Aquesta energia es canalitza mitjançant tecnologia de tubs de buit per a la climatització de la piscina municipal, i mitjançant panells fotovoltaics per a cobrir part de l'energia elèctrica del bar-saló social. Aquestes mesures es complementen amb la reducció de les pèrdues energètiques en millorar l'envolupant tèrmica.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional