Re-Piensa el piso

2020 -  Valencia capital -  Valencia

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Antonio Costa Ballester i Begoña Serna Ferrer
  • Quantia subvenció: 4.686,26 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Re-Piensa el piso

La intervenció es realitza en un habitatge existent dins d'un edifici plurifamiliar situat en el barri de Patraix. Es tracta d'un edifici dels anys 70 que ventila a un carrer principal i a pati interior i pati de poma. El pis en origen tenia espais molt compartimentats que impedien les ventilacions creuades, i solucions típiques d'aquesta època en la qual encara no hi havia una consciència climàtica. L'actuació obri aquests espais creant un conjunt molt més diàfan que permet una millor ventilació i concepció de l'habitatge, a més millora el confort a través d'aïllaments innovadors en aquesta tipologia. 

Després de realitzar un estudi compositiu i cromàtic de la façana, es dona una resposta per a les fusteries moderada amb la façana i l'entorn, canviant l'existent persiana enrotllable amb calaix per persianes alacantines per a eliminar els ponts tèrmics i acústics que el calaix produïa. 

A l'interior es posa en valor l'ús honest dels materials, deixant vistos alguns dels preexistents que marquen la seua funció i parlen d'una identitat de l'arquitectura regional d'aqueix moment. 

La idea és crear un paradigma exportable a altres habitatges millorant les seues condicions i fomentant la regeneració urbana.

Veure galeria

S'incorpora en la proposta els principis de bioconstrucció mitjançant la utilització de sistemes i materials de baix impacte ambiental o ecològics, de procedència natural i de productes de proximitat, reduint així la petjada ambiental i minimitzant l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle. Fins i tot els mobles es pensen des d'empreses de mobiliari ecològic amb elements reciclats.

Un dels punts febles de les façanes dels edificis d'aquestes dècades són els ponts tèrmics que genera el calaix de la persiana típica enrotllable. Es proposa eliminar aquesta persiana i utilitzar l'alacantina, present en l'estètica tradicional de la zona i que aconseguirà millor comportament tèrmic.

Es va fer un estudi d'assolellament per a veure la incidència solar a l'interior de l'habitatge i donar resposta de la millor manera. Es posa l'accent en l'aïllament, especialment en fals sostre i façanes així com en la ventilació creuada nord-oest i sud-est. A més, es recorre a la vegetació al balcó protegint la incidència del sol a l'estiu amb vegetació natural de fulla caduca.

S'aconsegueix una millora considerable dels valors del CTE a través de l'aïllament en fals sostre i extradossat de façana, catifes de fibra natural, vidres baix emissius i eliminació del calaix de la persiana. A més, per a afavorir les ventilacions creuades, l'habitatge es descompartimenta el màxim possible, aconseguint reduir l'aportació energètica a l'estiu i millorant la qualitat de l'aire.

Conéixer altres casos de:

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional