Projecte Escalà

2020 -  València -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Universitat Politècnica de València
  • Projecta: Equipo Azalea UPV / Solar Decathlon UPV Team
  • Quantia subvenció: 80.000 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Projecte Escalà

El projecte Escalà parteix des de la recerca de dotar al barri del Cabanyal, qualificat de vulnerabilitat integral, de solucions per a regenerar i rehabilitar les seves edificacions. S'emmarca també com un dels projectes que es presenten al concurs de Solar Decathlon Europe que fomenta el desenvolupament de dissenys d'habitatges i solucions constructives altament eficients i sostenibles. 

El repte del concurs era el disseny i construcció d'un demostrador d'habitatge que aposti per un disseny eficient i l'ús de materials amb un baix impacte en el medi ambient, fent front a problemàtiques del barri com la gentrificació, la pobresa energètica, la falta d'espais verds, el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge i la cerca de mètodes constructius menys contaminants. 

El bloc principal del projecte és una sèrie d'habitatges el disseny dels quals aprofita les condicions climàtiques de l'entorn per a reduir al màxim la demanda energètica. A causa de les característiques úniques del barri, està pensat que els habitatges puguin ser fàcilment replicables i d'aquesta manera, oferir una solució constructiva escalable als múltiples solars buits que existeixen en El Cabanyal seguint l'antiga alineació de les barraques i les seves mesures. Es recupera l'obertura entre mitgeres que antigament s'utilitzava per al manteniment de la teulada de la barraca i ara tindrà la funció d'albergar les comunicacions verticals i d'afavorir la ventilació. Els habitatges bolquen a un pati central que permet millor ventilació creuada i il·luminació. Es destaca l'esforç per compondre el projecte amb diverses tipologies diferents que donin respostes a les diferents realitats dels veïns, com ara habitatges adaptats, habitatges mínims i habitatges tipus dúplexs.

Veure galeria

L'estructura es compon d'un entramat de bigues i pilars de fusta massissa i forjats amb panells de CLT. S'integra la ceràmica en l'edifici, en diversos formats, com a material característic del barri, tradicional i de proximitat. Per a les façanes s'utilitza ceràmica segons les tipologies tradicionals, però reinterpretant aquest detall per a aconseguir una construcció en sec millorant la seva eficiència energètica i la circularitat dels materials. Com a aïllament s'utilitza residus procedents de la palla i el cotó, donant-los una segona vida com a matèria primera.

La façana ventilada, l'aïllament i estanquitat de l'habitatge, i el control de la radiació incident són mesures de disseny passiu conegudes que tenen un gran funcionament climàtic, però a més s'afegeix una innovació recuperant un espai que existia antigament: L'Escalà. Un buit obert en el lateral dels habitatges que permet la ventilació aprofitant la direcció dels vents a l'estiu i que actua com a captador solar gràcies a la seva claraboia a l'hivern. A més, aquest espai s'utilitza per a les comunicacions verticals entre habitatges i per a la introducció de vegetació en l'edifici.

Disseny de diferents tipologies per a les diferents realitats, habitatges adaptats, habitatges tipus dúplexs o habitatges mínims donen resposta a les necessitats que han expressat els veïns en els processos participatius. A més, es planteja una estructura flexible i que doni l'oportunitat de densificar si fos necessari.

El projecte persegueix transmetre els valors d'Azalea, disseny social,  innovació, sostenibilitat i eficiència energètica a la societat, i especialment a la comunitat universitària, i d'aquesta manera demostrar que existeixen alternatives sostenibles i solucions innovadores per als problemes ambientals i socials actuals. La creació d'energia neta pot donar un sobrant que es comparteixi amb la resta del barri.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional