Projecte Asertos

2021 -  Alacant -  Alacant

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Universitat d'Alacant
  • Projecta: Arquitectura Sin Fronteras & Asociación Quatorze

Pla IRTA Investigació

Projecte Asertos

Projecte Asertos  - Banc de recursos per a la regeneració participativa d'un Barri Vulnerat

Un procés de recerca-acció participativa per a la cerca de solucions tècniques i estratègiques que impulsin la regeneració integral del Barri Vulnerat del Cementiri d'Alacant.

Des de la Universitat d'Alacant, proposem una col·laboració amb la comunitat i les associacions que treballen en el territori, per a combinar l'experimentació amb materials de construcció locals, recuperats o reciclats i un procés de desenvolupament comunitari basat en actius. L'objectiu és la creació d'un Banc de Recursos locals, materials i immaterials, que millorin la salut i el benestar de les persones residents a través de la transformació participativa de l'entorn.

Partirem d'una comprensió del territori gràcies a la participació comunitària; posarem en pràctica solucions experimentals a través de la formació en disseny i construcció amb recursos de proximitat; i compartirem els aprenentatges a través d'obres participatives. La iniciativa es recolza en el projecte Assercions d'Arquitectura Sense Fronteres i l'Associació Quatorze, per a la regeneració participativa del Barri del Cementiri, zona degradada en la perifèria d'Alacant en la qual resideixen 200 famílies gitanes, paies i magrebines. Fent visibles i connectant els recursos físics i humans existents, generem un catàleg comú i innovador que serveixi a la transformació del territori.

El projecte es basa en la col·laboració (pactes mediats entre ciutadania, administracions o entitats privades per a la cura i regeneració dels béns comuns urbans); la confiança (central en les relacions i condició indispensable una col·laboració efectiva); i la inclusió (la cura de béns comuns urbans ha de permetre que tota persona interessada pugui participar en el procés).

Veure galeria

A través de l'experimentació i la formació amb el model d'Escola-Taller, s'investigaran i desenvoluparan sistemes de construcció sostenible i solucions de prefabricació. Així, amb la terra s'experimentarà amb tècniques de construcció com la tova, el bloc de terra compactat (BTC) i la tècnica de superadobe així com tècniques revoco amb terra, calç i guix, així com l'elaboració de pintures a la calç.

Amb materials com la canya i el cañizo s'experimenten els sistemes de construcció de bahareque i la quincha. S'utilitzarà la fusta local com a recurs de construcció i revestiment d'habitatges i mobiliari urbà.

Finalment, s'assajaran i investigaran amb la palla com a material natural de construcció a través de la tècnica dels mòduls prefabricats. L'experimentació consisteix també en la combinació de les tècniques anteriors, investigant la compatibilitat entre aquests materials naturals.

La cerca de recursos locals i la formació a través del model Escola-Taller, culminen el foment de l'autonomia, la integració i el desenvolupament comunitari de les veïnes i veïns. Formats reglats que es compaginen amb moments informals, obres participatives amb joves, nens/as voluntaris/as de dins i fora del Barri, la qual cosa permet obrir i donar a conèixer la zona.

Es promou la cohesió social de la comunitat en el seu conjunt i el creixement d'un sentiment de pertinença en positiu. Això facilita al seu torn la inclusió espacial, és a dir, la reapropiació d'espais buits, la cura i manteniment dels carrers, i la consolidació d'una advocacia comunitària per a la reivindicació cap als poders públics. Un procés cíclic de millora material, d'accés a recursos i de participació en noves relacions i activitats, que podem qualificar d'inclusió urbana.

El projecte del Banc de Materials tracta de generar i mantenir circuits que mantinguin obert el cicle vital dels materials donant-los segones i terceres vides per a resoldre necessitats de tercers i potenciar la seva autogestió. Aquest tipus d'estratègies permeten la creació de circuits d'economia alternativa i solidària i són capaces de crear llaços i sinergies entre actors amb objectius i valors similars, així com entre aquests i altres institucions de diferents sectors públics i privats, mitjançant la connexió entre ofertes i demandes. Aquest procés crea una cultura creativa de transformació de RESIDUS en RECURSOS.

El projecte busca la creació i gestió d'ecosistemes per a la valorització dels residus del desmantellament d'edificis per a identificar ecosistemes de reutilització o upcycling dels dipòsits caracteritzats durant el diagnòstic de recursos.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional