Projecte TIC RURALTEC

2022 -  Aras de los Olmos -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Ajuntament d'Aras de los Olmos
  • Projecta: Arq. Melchor Monleón Doménech
  • Quantia subvenció: 100.000 €
  • PEM: 277.417,35 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Projecte TIC RURALTEC

Projecte de nova construcció en un solar sense edificar pertanyent al municipi Aras de los Olmos. El mateix consisteix en l'execució d'un edifici de nova planta destinat a una infraestructura TIC que albergarà un espai RuralTec vinculat a la xarxa europea de LivingLabs 1, dedicat a desenvolupar i promocionar projectes d'Innovació basats en l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació - TIC, dirigits específicament al medi rural a la comarca dels Serrans.

Veure galeria

Es tracta d'un edifici de nova construcció d'alta eficiència energètica i consum nul. Seran utilitzats per a la seua construcció materials de baix impacte mediambiental, adequats per a no perjudicar la salut dels seus usuaris i la del planeta, com ara la fusta i el suro natural.

El desenvolupament de noves infraestructures es tradueix en una major dotació de serveis en entorns rurals contribuint a la seua regeneració econòmica i representa un fre al fenómemo de la despoblació. En aquest projecte s'incorporen a més, elements d'arquitectura tèxtil que seran confeccionats per artesans i artesanes locals generant sentiment de pertinença cap a l'edifici i interacció social. 

L'edifici està destinat a la promoció de noves empreses i activitats com a potenciació de l'economia rural. Els usos proposats per a l'edificació repercuteixen positivament en el desenvolupament de l'economia local, dotant al municipi de nous llocs de treball. Per a la solució constructiva s'ha optat a més per materials locals contribuint d'aquesta manera a l'economia circular.

Conéixer altres casos de:

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional