Orangerie. Projecte arquitectura bioclimàtica

2022 -  Alzira -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Ajuntament d'Alzira
  • Projecta: Héctor Salcedo García
  • Quantia subvenció: 50.000,00 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Orangerie. Projecte arquitectura bioclimàtica

Quant a escala urbana, la proposta té el potencial de desenvolupar el projecte ORANGERIE com una infraestructura urbana verda d'Alzira. Té per objectiu proveir d'àrees recreatives a l'aire lliure, protegir àrees socials i hàbitats naturals, així com el patró ecològic del lloc i els valors culturals i paisatgístics, millorar el paisatge visual i preservar zones de transicions físiques i visuals entre diferents usos i activitats. La seua fi última és la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, el manteniment de la biodiversitat i dels processos ecològics històrics, com els pilars en els quals s'ha de fonamentar la sostenibilitat del territori a llarg termini.
La proposta del conjunt de blocs d'habitatge social utilitza una configuració basada en el sistema de construcció expansiva de Jorn Utzon creant un pati interior en cadascun dels blocs. La idea és que, a través dels materials, la llum, les ombres, la composició de les façanes i els nous espais públics, es cree una connexió entre la productivitat de l'espai en el passat i l'actualitat.

Veure galeria

La configuració dels blocs de cases està feta de manera que el pati central funciona com un sistema passiu natural per a controlar les altes temperatures que pateix l'entorn. Els patis regulen la temperatura dins dels blocs residencials mitjançant arbres, arbustos, i tancs d'aigua. Generen corrents d'aire, permeten la il·luminació natural de l'interior i el seu contacte amb l'exterior, la naturalesa i la llum constant.
Els edificis utilitzen cobertes enjardinades i una estructura lleugera tipus hivernacle orientada a sud. Els avantatges d'aquesta mena de cobertes és que disminueix l'impacte visual i els seus grans beneficis tèrmics i acústics. A més, proporciona un sistema de captació i magatzematge d'aigua de pluja per a usar-se en el reg dels espais exteriors, inclosa la coberta.

La proposta reconeix i respecta la condició històrica del lloc, relacionat amb l'agricultura i els horts de tarongers. El paisatgisme es fonamenta en la seua condició antropològica, com a espais de relació, de llocs propicis per a la intimitat de les persones que viuen i treballen en els edificis, capaços de generar oportunitats d'interacció social que d'una altra manera mai hagueren existit. L'habitatge funciona per mòduls, permetent múltiples combinacions d'usos, des dels més socials als més privats. Aquesta situació aporta solucions d'habitatges adaptables a les diferents maneres d'habitar contemporànies, dins d'un mateix sistema estructural i constructiu.

La tipologia d'habitatge està dissenyada de manera que els usuaris podran customitzarla segons les seues necessitats a partir dels models base de cada instància funcionant per mòduls. A més, es tracta d'una estructura industrialitzada amb panells prefabricats de fusta laminada (CLT) amb altes qualitats ecològiques. D'aquesta manera, es redueix tant el cost de muntatge com el de producció, facilita el muntatge i redueix el temps de construcció. Els forjats es realitzaran en formigó mitjançant la tipologia de doble làmina, amb alleugeriments interiors a base de material reciclat. Aquesta solució aconsegueix estalvis molt substancials en la quantitat de formigó respecte a una llosa convencional.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional