Oficina de energia

2020 -  València -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Fundació CV Observatori Valencia Canvi Climàtic
  • Projecta: Enrique Clemente Quintana, Carlos Alfaro Llorens i Ángel García Llompart
  • Quantia subvenció: 50.452,78 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Oficina de energia

El projecte del local executat dona un nou ús a les antigues dependències del “Consell Valencià de la Joventut”, mitjançant una clara aposta per la rehabilitació, de manera que la seua pròpia construcció es convertisca en un exemple d'actuació, tant per als usuaris de l'Oficina de l'Energia, com per al seu entorn. A més, mostra com un local convencional i sense particularitat arquitectònica típic d'aquest barri pot convertir-se en una referència a nivell d'eficiència energètica i sostenibilitat a peu de carrer. Es posen en valor solucions concretes i factibles que es poden traslladar a altres oficines o habitatges. 

Destaca el valor afegit que li dona a l'actuació el seu programa, ja que l'ús d'oficina es compagina amb altres usos per al barri, com a cessió de sales per a associacions o espai expositiu. D'aquesta manera el local està buit el menor temps possible sent més sostenible en tots els àmbits, ambiental, social i econòmicament.

Veure galeria

Ús de solucions constructives en sec amb acabats i materials tradicionals com la ceràmica o la fusta recuperada, en la seua majoria provinents de l'Economia  Circular i/o amb certificació ambientals. A més, s'han utilitzat criteris d'ecodisseny per a analitzar l'impacte ambiental de diversos components de l'obra i la gestió dels residus ocasionats.

S'han realitzat les següents millores encaminades a l'eficiència energètica: instal·lació de climatització amb bomba de calor d'alta eficiència energètica amb recuperador de calor i gasos refrigerants de baix potencial de calfament global; col·locar aïllament tèrmic a l'interior de l'envolupant, fusteries amb RPT i substitució de vidres per uns altres amb adequades característiques. També s'ha col·locat aixeteria amb temporitzador i incorporat limitador de cabal.

D'altra banda, s'han instal·lat lluminàries de baix consum i alta eficiència lumínica.

L'oficina obri les seues sales per a associacions del barri, espai expositiu, educació ambiental i aula transformadora, a més assessora sobre les ajudes existents als veïns del barri. Des d'ací es promou la mitigació de la pobresa energètica i s'estudia el seu impacte en la salut i està impulsant la primera comunitat energètica de la ciutat.

Sistema de gestió domòtica i monitoratge de consums energètics operable tant des de l'interior com des de l'exterior. Mitjançant el mateix es pot interactuar amb el sistema d'il·luminació, climatització, ventilació mecànica controlada i seguretat.

Conéixer altres casos de:

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional