Millora d'il·luminació en edifici d'ús cultural i social

2022 -  Dolores -  Alacant

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Ajuntament de Dolores
  • Projecta: José Manuel Escribano i Rafael Andreu
  • Quantia subvenció: 27.632,65 €
  • PEM: 32.509,00 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Millora d'il·luminació en edifici d'ús cultural i social

Per a aconseguir un important estalvi d'energia es pretenen instal·lar nous panells d'il·luminació de major eficiència, millorant i adequant els nivells d'il·luminació als establits per la normativa en vigor per a edificis. L'objecte de la Memòria és plantejar solucions de la forma més econòmica possible. Es proposa la substitució de les lluminàries existents de fluorescència amb reactància magnètica, per altres de major eficiència, electròniques de tipus led que permeten una reducció en el consum de cada circuit, així com l'eliminació de les possibles sobretensions que es pogueren produir. La descripció de la instal·lació a realitzar és la següent: Desmuntat de les lluminàries existents de fluorescència. Muntatge i instal·lació de les noves lluminàries tipus led i sobre la coberta plana no transitable de l'edifici s'instal·larà una central de producció fotovoltaica (2 x 6,75 KWp)

Veure galeria

L'equivalent en consum energètic estalviat són 6.863,85 Kg C02.

L'edifici és el Centre Cultural situat en C/. Sant Antoni, 2 de Dolores, on se situa entre altres la biblioteca municipal, aules per a tallers d'ocupació, un centre per a exposicions i la seu de les associacions de la tercera edat.

La inversió realitzada, es justifica econòmicament, atés que es preveu un estalvi en el consum energètic de superior al 50%.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional