Calefacció del CEIP Verge del Remei

2020 -  Xelva -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Ajuntament de Xelva
  • Projecta: Arq. Mª Inmaculada Zaragoza Garcia, Ing. Téc. For. Virginia Espinosa Ruiz y Ing. Téc. Ind. Manuel Fabubuj Roger
  • Quantia subvenció: 65.434,50 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Más información sobre este proyecto

Calefacció del CEIP Verge del Remei

L'actuació proposada per l'ajuntament de Xelva incideix directament sobre la salut i el benestar de la comunitat acadèmica del CEIP Verge del Remei. La intervenció objectiva convertirà la instal·lació de calefacció existent en una instal·lació de consum d'energia gairebé nul, potencializando la utilització de biocombustibles i suprimint la necessitat de l'ús de combustibles fòssils.  

Cal ressaltar que la utilització de biomassa per a la generació d'energia estableix un cicle tancat en el qual les espècies vegetals absorbeixen l'energia solar mitjançant la fotosíntesi, que s'emmagatzema en forma de carboni i amb la combustió d'aquesta s'allibera en el procés com a energia tèrmica, corresponent-se amb el CO₂ absorbit, assegurant l'equilibri en l'atmosfera, establint un cicle neutre, és a dir renovable.

Substitució de l'actual caldera de calefacció per una caldera de biomassa, que utilitzarà recursos forestals i agrícoles generats en el propi municipi. D'aquesta manera es farà una adequada gestió d'aquests residus, tancant el seu cicle. Les cendres generades per la caldera després de la combustió seran utilitzades per a fertilitzar els camps, portant al límit la utilització dels recursos i potenciant la sostenibilitat ambiental.

Es pretén sensibilitzar a la població respecte a la utilització de biomassa, com a font de generació tèrmica. L'actuació generarà un impacte social important, tant per la millora de la instal·lació de calefacció en el col·legi, com per la utilització de biocombustible que es recollirà en el propi municipi ja bé a través de contractació de personal per a la recollida de residus de biomassa o bé a través de la col·laboració públic-privada per a la recollida d'ossos d'oliva o pela d'ametlla de les almàsseres del municipi, a més dels beneficis que suposaran per a la població general per l'eliminació del combustible fòssil.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional