Local social Pedralvilla

2022 -  Olocau -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Projecta: Javier Crespo Pistoni
  • Quantia subvenció: 23.425,96 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Local social Pedralvilla

Projecte d'un centre social en una parcel·la urbana a la urbanització "La Pedralvilla".
Un edifici d'una única planta, sostenible, d'ús públic i amb solucions de construcció prefabricada per a reduir els temps d'execució material i reducció de costos de l'obra. Es planteja la reutilització o el reciclatge de contenidors marítims per a l'estructura autoportant de l'edifici, amb l'objectiu de reduir l'impacte en el medi ambient. Està prevista en una segona fase la instal·lació de panells solars fotovoltaics que permeten que l'edifici siga totalment autosuficient en consum d'energia.

Veure galeria

L'objectiu principal del projecte ha sigut triar un sistema que opte per la reutilització i el reciclatge d'elements en desús per al sistema constructiu. L'opció de reutilització de contendores marítims en desús com a sistema constructiu del projecte ens permet aconseguir aquest objectiu. L'impacte en el medi ambient per a l'execució d'aquest projecte és molt de menor que el d'un edifici convecional. Està prevista en una segona fase la instal·lació de panells solars fotovoltaics que permeten que l'edifici siga totalment autosuficient en consum d'energia.

El destí de l'edifici és d'ús públic, per als veïns de la urbanització de la Pedralvilla, en el municipi d'Olocau. És un centre social per a millorar i potenciar les relacions dels veïns de l'entorn a través d'activitats en l'edifici i en el seu entorn. L'edifici està destinat per a activitats lúdiques, exposicions i activitats esportives. En l'exterior dins de la parcel·la hi ha zones d'esbarjo i pistes esportives.

El sistema constructiu principal és la utilització de contenidors marítims que optimitzen els costos d'execució i els terminis de lliurament.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional