Local i habitatge a Cullera

2022 -  Cullera -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Juan Rafael Grau Grau
  • Quantia subvenció: 10.000,00

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Local i habitatge a Cullera

L'actuació consisteix en la demolició d'un habitatge antic en la zona de centre de Cullera per a realitzar un habitatge i un local en planta baixa de característiques bioclimàtiques, sostenibles i eficients. L'actuació consolida la trama del barri, utilitza materials sostenibles, supleix la necessitat de locals en la zona, embelleix l'entorn, serveix d'exemple per a altres actuacions similars i fa un ús racional de l'espai. Durant la demolició es va realitzar una gestió responsable dels residus. A més s'assaja un innovador sistema de refrigeració  consistent en una mescla de ximenera de ventilació amb pou canadenc sota l'habitatge per a refrescar l'habitatge sense necessitat d'aire condicionat.

Veure galeria

S'utilitzen sistemes de bioconstrucció com les finestres de fusta natural, els revestiments a la calç o els materials de proximitat com la ceràmica procedent de la comunitat valenciana. Es realitza una valorització de residus durant l'enderrocament i s'utilitzen sistemes d'estalvi d'aigua en aixeteria i vàters. Incorporació de sistema fotovoltaic.

La intervenció consolida la trama urbana existent, sent un referent del barri i un model de sistemes de protecció passiva que sensibilitzen als veïns, generant un impacte mig positiu.

S'emfatitza en els sistemes de construcció 4.0 utilitzant un sistema de tancament semi-industrialitzat amb blocs de formigó cel·lular curat a l'autoclau en una única fulla de façana, un sistema de plaques prefabricades d'EPS en coberta, finestres de fusta d'iroko, revestiments exteriors en base calç i pintures al silicat transpirables. A més s'utilitza un sistema de monitoratge del consum fotovoltaic i dels electrodomèstics.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional