La 36. Cases dels Ansarins

2020 -  Bocairent -  Valéncia

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Myriam Gutiérrez Gil de Muro i Joan Romero Clausell
  • Quantia subvenció: 20.000 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

La 36. Cases dels Ansarins

Les Cases dels Ansarins és un projecte de rehabilitació de l'antiga casa de l'avi de l'actual propietària i d'altres edificacions contigües que ha anat adquirint al Parc Natural de Sierra Mariola. Es tracta d'un projecte de vida, la propietària vol recuperar la casa i la seva forma de vida a través de l'agricultura sostenible. De la mà d'això es planteja que la millor manera de recuperar aquest habitatge és mitjançant la bioconstrucció, amb materials naturals de proximitat i materials reciclats com a maons i teules, per a tenir així el menor impacte possible en el mitjà adaptant-se a l'entorn i servint com a exemple a altres persones que decideixin prendre la seva mateixa iniciativa. S'ha tingut en compte en el seu disseny i composició, les característiques arquitectòniques tradicionals, posant especial cura en l'harmonització de la coberta, cornisa, posició dels forjats, ritmes, materials, colors i detalls constructius. A més de ser un habitatge aïllat i sostenible enmig del parc natural, està completament integrada en el paisatge, havent recuperat els murs de pedra tradicionals, reproduint les teulades, xemeneies i volades típiques amb massissos de fang i teules morunes. 

També es pot destacar l'ús d'energies renovables per a aconseguir l'autoproveïment que busquen i la reducció de l'impacte que té la construcció i l'habitar d'avui dia. 

Des del principi els propietaris volen involucrar-se en el procés de l'obra a través de l'autoconstrucció, i de comptar amb persones pròximes geogràficament per al treball i així fomentar l'economia circular i del poble que habitaran.

Veure galeria

Els materials utilitzats en l'obra són naturals i de proximitat i en gran manera reciclats, com a pedres tradicionals per a murs, maons i teules morunes. També s'han utilitzat sistemes constructius tradicionals de baix impacte ambiental, que s'adapten al mitjà i que s'han realitzat per professionals locals.

La concepció del projecte és inseparable de la vida en el camp i del treball en l'horta. Es vol recuperar aquesta forma de vida rural en relació amb la naturalesa i portar-la d'exemple perquè altres persones vegin aquí una alternativa. A més, l'habitatge compta amb espais recuperats de pati i està pensada de manera flexible per a adaptar-se a diferents moments de la vida.

S'ha contactat amb moltes associacions per a poder aprendre i transmetre temes de sobirania energètica, alimentària i tecnològica als pobles rurals. Així s'han posat en marxa algunes mesures per a aconseguir l'autosuficiència. S'han proposat sistemes de recollida d'aigua de pluja per a la seva utilització en el reg de l'horta. També la fossa sèptica d'oxidació total que reciclarà l'aigua de la mateixa manera. L'habitatge comptarà amb un sistema d'energia fotovoltaica combinat amb aerotermia que li proporcionarà l'energia suficient. Comptant a més amb una estufa d'inèrcia tèrmica per a la climatització.

La sobirania alimentària com a part de l'autosuficiència és un punt clau en el projecte, es pretén tenir aliments suficients enmig de la naturalesa i resiliència per a adaptar-se a un futur de circumstàncies extremes. A més, es busca que sigui un espai també obert a qui vulgui prendre'l com a exemple per a rehabilitar altres habitatges i tornar a la vida rural del poble d'agricultura sostenible.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional