Instal·lació fotovoltaica per a autoconsum compartit

2020 -  Geldo -  Castelló

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Ajuntament de Geldo
  • Projecta: Ing. Tec. Ind. Jorge Espuig Martín
  • Quantia subvenció:  26.539,09 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Instal·lació fotovoltaica per a autoconsum compartit

L'actuació es realitza per a dur a terme una instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum compartit integrada en la coberta no transitable del col·legi públic CEIP Ramón Rubio Silvestre, en la localitat de Geldo (Castelló), per a aconseguir que tant el centre educatiu com el Palau dels Ducs de Medinacelli de la localitat presentin petjada de carboni zero, és a dir, que el 100% de l'energia que es consumeix en els subministraments sigui produïda per la pròpia instal·lació fotovoltaica que es planteja. 

Actualment, el Palau dels Ducs de Medinacelli, un espai declarat Bé d'Interès Cultural està sent rehabilitat per al seu ús com a futura seu de l'Ajuntament, casa de cultura, museu, biblioteca i informació turística. En aquest edifici es concentrarà un important nombre d'institucions, que, sumades al CEIP Ramón Rubio Silvestre, representaran el gruix dels consums energètics públics del municipi de Geldo.

Així doncs, s'estima que del total de la producció d'energia sostenible generada en la instal·lació fotovoltaica objecte del projecte, un 30% sigui consumida pel col·legi públic i el 70% restant es destini als diferents consums del Palau. Per a això se seguiran les bases establertes en l'RD 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica; regulació en la qual s'introdueixen les condicions per a l'autoconsum col·lectiu.

Instal·lació de sistema generador d'energia fotovoltaica de 42,84 kW situat en la coberta col·legi municipal de Geldo. Comptarà amb 126 mòduls fotovoltaics de 340wp, amb un total de 42,84 kWp i 1 inversor fotovoltaic de 36 kW.

 

La instal·lació comptarà amb un sistema de monitoratge en pantalla mitjançant interfície web i APP amb la doble funcionalitat d'avaluar el seu rendiment i actuar com a agent concienciador de la població.

Conéixer altres casos de:

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional