Instal·lació d'enllumenat públic intel·ligent

2021 -  Mislata -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Ajuntament de Mislata
  • Projecta: Oficina Tècnica Ajuntament de Mislata

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Instal·lació d'enllumenat públic intel·ligent

L'actuació que es planteja en el present projecte consisteix en la modernització i digitalització de l'entorn públic de dos barris pertanyents al municipi de Mislata, en concret es tracta del barri Delquint i del barri Nou.

Les actuacions que es plantegen disposen com a objecte la modernització digital de l'entorn urbà utilitzant com a inici l'adaptació de l'enllumenat públic i preparant les instal·lacions per a un procés posterior per a la configuració d'una Smart City municipal. 

Els objectius i naturalesa constructiva que es desenvolupa en el present projecte es descriuen a continuació:

  • Renovació del sistema d'il·luminació als carrers dels dos barris on s'actua, instal·lant il·luminació de tecnologia led amb la finalitat de reduir el consum energètic associat a l'enllumenat en més d'un 50%. La renovació que es pretén seguirà criteris de sostenibilitat de tal forma que es puga aprofitar totes les lluminàries que la seua envolupant es troben en estat apte per a continuar el seu ús. 
  • Instal·lació de sistema de control de l'enllumenat públic mitjançant sistema en línia que permet un control exhaustiu de cada lluminària, tant en el seu ús habitual com fallada per incidència.
  • En el barri Delquint existeix un local municipal el destí del qual és sala d'estudi i agència de lectura, el qual disposa d'una capacitat entorn de 60 usuaris per a estudi i lectura. Amb la finalitat de facilitar l'estacionament i recàrrega de patinets elèctrics, els quals s'utilitzen actualment de manera freqüent, principalment els usuaris potencials del centre (gent jove) es preveu la instal·lació d'un sistema d'aparcament protegit per a patinets, el qual disposa de preses elèctriques per a recàrrega i emmagatzematge de casc i utensilis.
Veure galeria

L'actuació sobre l'enllumenat públic permet un menor consum elèctric destinat a l'enllumenat públic i per tant, de manera indirecta amb el sistema elèctric espanyol, disminució en emissions de CO₂ a l'ambient.

S'actua sobre la millora en l'enllumenat públic per a la circulació de vehicles i persones dels barris afectats.

S'instal·len elements digitals per a compatibilitzar l'entorn urbà amb el seu hàbitat.

L'actuació sobre l'enllumenat públic permet un estalvi econòmic en les arques municipals relacionades amb el menor consum energètic i per tant reducció de la factura d'electricitat. S'estimen estalvis en les zones d'actuació de fins a un 50%.

Conéixer altres casos de:

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional