Imagine Montessori School

2020 -  Paterna -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Carmel Gradolí Martínez i Arturo Sanz Martínez
  • Quantia subvenció: 60.000 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Imagine Montessori School

L'edifici projectat és un demostrador de solucions innovadores en l'àmbit de l'hàbitat sostenible, en particular en edificis educatius, i d'integració en l'entorn. S'envolta de vegetació per a separar-se de les concorregudes vies de trànsit rodat que deixa als seus laterals i destaca la coberta enjardinada que fa de cinquena façana, la més visible des de les edificacions pròximes, de manera que s'integra amb el paisatge natural. Els elements emergents de les cobertes, captadors de llum i torre d'instal·lacions, permeten resoldre qüestions funcionals i compensen l'horitzontalitat del conjunt.

El concepte estructural té vocació didàctica tant a l'interior deixant vistos murs de càrrega, voltes ceràmiques i la complexa estructura de bigues, com a l'exterior en els vols dels ràfecs de la coberta i els pilars que suporten la façana sud-oest. Tota la materialitat de l'edifici es planteja des d'un objectiu de minimització de l'impacte ambiental, combinant la recuperació de tècniques tradicionals com la volta catalana amb elements industrialitzats com les bigues de fusta laminada o els taulers lleugers de coberta prefabricats.

La bona ventilació creuada gràcies als generosos buits practicables, els amplis espais en superfície i altura i l'elevada quantitat de vegetació afavoreixen la salut i el benestar.

Veure galeria

Utilitza sistemes i materials de procedència natural, com la rajola, la fusta i el suro natural, des de l'estructures a revestiments i aïllants reduint així les emissions de CO₂. Això també aconsegueix una millor integració amb l'entorn que es reforça amb la complexa coberta verda.

Es gestionen els residus en totes les seues fases per a optimitzar recursos i reciclar les deixalles: en fase de construcció mitjançant un gestor que garantisca la seua retirada i valorització, durant l'ús mitjançant zona d'apilament temporal de residus que després es vagen a reparar o a emportar-se a punts nets i mitjançant una compostera, i en la fase final de la vida de l'edifici es planteja que la majoria d'elements emprats són d'origen biològic i permeten el seu fàcil reciclatge.

La gestió de l'aigua es realitza mitjançant un aljub que recull les aigües pluvials de la coberta per al seu ús com a aigua de reg, la qual cosa repercuteix en una major sostenibilitat econòmica de l'extracció i el proveïment. Es monitora el consum per a verificar que es compleixen els objectius establits.

L'adequat ús dels buits amb dispositius de protecció juntament amb l'elevada inèrcia tèrmica dels murs de fàbrica i la ventilació nocturna a l'estiu per les claraboies permeten una reducció considerable de l'ús d'energia. Aquestes mesures afavoreixen l'adaptació a canvis climàtics ja que mantenen el confort tèrmic. A més, la gran superfície enjardinada redueix l'escolament en períodes de pluges torrencials i es realitza un estudi d'inundabilitat demostrant que la ubicació és segura.

El projecte va més enllà del constructiu i posa en marxa un programa per a assegurar que tots els alumnes i famílies adquirisquen els coneixements necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible. Per exemple fomentant l'ús de la bici i transports públics.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional