Habitatge Passivhaus amb show room educatiu

2022 -  Paterna -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Pedro D. Ruggeri Nobile
  • Quantia subvenció: 10.000,00 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Habitatge Passivhaus amb show room educatiu

PROGRAMA 2: Es tracta d'un habitatge model, amb certificació passivhaus, que complirà les bases de ser un referent, en matèria d'innovació i desenvolupament, partint d'un sistema constructiu industralizado en sec, que permitira la presa de dades, i la possibilitat de realitzar anàlisi, per a poder avançar en el desenvolupament de nous models i millores en els sistemes constructius, i l'impuls en les millores a nivell d'eficiència energètica.

Veure galeria

La sostenibilitat ambiental s'aconsegueix des de la gestació del projecte i es transmet en tots els processos de l'obra: controlant les emissions de CO2, controlant els consums energètics, explotant noves fonts d'energia, reutilitzant i reciclant.

El projecte s'emmarca en un procés  que promou el benestar dins dels propis membres d'una organització i al mateix temps dona suport a la capacitat de les generacions futures per a mantindre una comunitat saludable, tot això es realitzarà a través de transmetre coneixement, a diferents escales.

La sostenibilitat econòmica que té una organització serà a través de la venda de productes i sistemes eficients, generant rendibilitat de manera responsable i en el llarg termini. La sostenibilitat s'aconsegueix satisfent les necessitats de les generacions actuals sense comprometre a les necessitats de les generacions futures, per mitjà de concienzar a la població educativa, al mateix temps que es garanteix un equilibri entre el creixement de l'economia, el respecte al medi ambient i el benestar social, tot això a través del coneixement.

Conéixer altres casos de:

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional