Habitatge ecològic a Beneixama

2022 -  Beneixama -  Alacant

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: MADMAQ ARQUITECTOS
  • Quantia subvenció: 10.000,00 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Habitatge ecològic a Beneixama

La casa està projectada per a ser una casa de consum nul i respectuosa amb el medi ambient. La gran majoria de materials són de fonts sostenibles o reciclats i té una orientació al sud per a major aprofitament de la llum i calor solar. S'ha preparat un forjat sanitari per al pas d'instal·lacions (25% de l'àrid usat és reciclat). L'estructura és de fusta (plantacions sostenibles i sense ponts tèrmics) i s'ha projectat un depòsit de 10,000 litres per a ús d'aigües pluvials, capa d'aïllament de cànem i sate exterior realitzat amb suro natural i morter de calç. Teulades ventilades. Es dissenya amb gran estanquitat a l'aire, disposarà d'una ventilació constant passant per bescanviador de calor, llums led i aixetes de baix consum. S'instal·larà plaques solars per a generació d'energia.

Veure galeria

Materials provinents de fonts verdes i renovables, fusta, cànem, suro, calç. En tindre gran aïllament es minimitza el consum d'energia, l'aigua pluvial es reutilitza (ompliment de cisternes i altres usos) llums led de baix consum, aixetes d'aigua de baix consum. Instal·lació solar capaç de generar energia elèctrica. S'instal·larà hàbitat per a proliferació de ratpenats.

Dissenyada amb saló gran i jardí per a afavorir trobades i reunions, el jardí és accessible sense haver d'entrar en l'habitatge.

Els materials provenen de fonts renovables, s'han buscat empreses micro per al muntatge de l'estructua i instal·lacions pròximes a l'habitatge, d'aquesta manera contractant microempreses es reparteix la inversió, no es tanca tota a una mateixa empresa constructora.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional