Habitatge bioconstrucció a Moncada

2022 -  Moncada -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: BRANDON H./ALEJANDRO L.
  • Quantia subvenció: 2.250,00 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Habitatge bioconstrucció a Moncada

Es tracta d'un habitatge unifamiliar situat en la localitat de Moncada, a la urbanització Les Masies. L'habitatge implementa mesures de sostenibilitat i gestió mediambiental, entre elles el suport a la xarxa elèctrica mitjançant energia solar fotovoltáica, la recollida d'aigua de pluges i, sobretot, el disseny bioclimàtic, l'ús de sistemes constructius propis de la bioconstrucció i l'ús de materials naturals, de km 0, innocus, reciclables i innovadors. El propòsit d'implementar aquestes mesures és aconseguir un habitatge amb un ambient interior saludable i confortable, a més d'una envolupant eficient que permeta l'estalvi energètic. A més de la funcionalitat, es busca un disseny compacte que s'integre en el seu entorn i reduïsca l'impacte que suposa una obra nova. L'obra pretén potenciar el valor arquitectònic de la localitat i ser un referent, visibilitzant que una manera alternativa de construir és possible i efectiu. Es construirà amb tallers de formació en bioconstrucció.

Veure galeria

S'apliquen mesures passives de disseny bioclimàtic com ara el disseny d'una volumetria compacta, orientada a sud, que permeta la ventilació creuada, proteccions i porxos, guany solar a l'hivern i protecció a l'estiu i una envolupant que mescla les propietats de l'aïllament, la inèrcia tèrmica i buits amb vidres baix emisius per a generar una envolupant eficient. L'habitatge comptarà amb un sistema d'energia solar fotovoltaica de suport  a la xarxa elèctrica i un depòsit per a recollida d'aigües pluvials com a mesures actives de suport. Per a la seua construcció s'utilitzen materials naturals, de km 0, com els murs estructurals de palla i fusta, revestiments d'argila i calç, paviments continu de calç ventilades de teula.

Els materials utilitzats per a la construcció fomenten la biohabitabilitat i afavoreixen la bona qualitat de l'ambient interior en conformar una envolupant transpirable, higroscòpica, innòcua i aïllant que regula la temperatura i la humitat relativa interior, millora la qualitat de l'aire i genera unes condicions de confort tèrmic i acústic. L'execució de l'obra suposarà una oportunitat per a realitzar tallers de formació en bioconstrucció tant a tècnics, persones desocupades i gent en risc d'exclusió. El disseny concep els espais amb una distribució lògica i adequada que trenque amb els rols de gènere perquè siguen accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. 

La majoria dels materials formen part d'un procés circular en el seu cicle de vida, sent tots els processos de baix impacte ambiental, no tòxics i respectuosos amb el medi ambient. Provenen de fonts d'energia renovables i 100% naturals i no necessiten grans processos de transformació. La palla suposa el reaprofitament d'un residu de l'agricultura i altres, com els aïllants, utilitzen excedents d'altres indústries. Uns altres, com l'argila, el suro o la fusta, són 100% reciclables i fins i tot reutilitzables. Es dona prioritat als sistemes constructius que posen en pràctica els conceptes de la construcció 4.0, mitjançant l'ús de prefabricats, estructures de fusta i cobertes en sec.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional