Habitatge bioclimàtic de palla

2022 -  Callosa d'En Sarrià -  Alacant

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: María Sandoval/Terracota
  • Quantia subvenció: 10.000,00 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Habitatge bioclimàtic de palla

Habitatge unifamiliar situat a Callosa d'en Sarrià, Alacant. El projecte es planteja amb molta senzillesa, adaptat a l'estil de vida de la família, amb espais útils i funcionals, donant fins i tot més importància a l'entorn que als espais tancats. Els requisits indispensables per al projecte han sigut l'ús de materials de bioconstrucció tant en els tancaments com en l'estructura, acabant amb una estructura combinada amb mòduls prefabricats de fusta i palla i blocs de termoarcilla en cerca de la major eficiència energètica possible. El projecte té la màxima certificació energètica A i cuida la utilització de materials sostenibles de proximitat, sent l'estructura, els tancaments i l'aïllament fets amb fusta i palla de l'Albufera. 

Veure galeria

S'apliquen mesures passives de disseny bioclimatico com ara el disseny d'una volumetria compacta, orientada a sud, que permeta la ventilació creuada, proteccions i ràfecs calculats per a afavorir el guany solar a l'hivern i la protecció a l'estiu, i una envolupant que mescla les propietats de l'aïllament i la inèrcia tèrmica per a generar una envolupant eficient. Comptarà amb un sistema d'energia solar fotovoltaica de suport  a la xarxa elèctrica i un depòsit per a recollida i reutilització d'aigües pluvials com a mesures actives. Per a la seua construcció s'utilitzen materials naturals, de km 0, com els panells prefabricats de palla i fusta, revestiments d'argila i calç, i cobertes ventilades de teula. Els materials són reciclables i renovables.

Els materials utilitzats per a la construcció fomenten la biohabitabilitat i afavoreixen la bona qualitat de l'ambient interior en conformar una envolupant transpirable, higroscòpica, innòcua i aïllant que regula la temperatura i la humitat relativa interior, millora la qualitat de l'aire i genera unes condicions de confort tèrmic i acústic. Per a l'execució del projecte els promotors han buscat de manera activa un equip tècnic format per dones la perspectiva de les quals ajude a visibilitzar les desigualtats de gènere pròpies del sector. El disseny concep els espais amb una distribució lògica i adequada que trenque amb els rols de gènere i perquè siguen accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

La majoria dels materials formen part d'un procés circular en el seu cicle de vida, sent tots els processos de baix impacte ambiental, no tòxics i respectuosos amb el medi ambient. Provenen de fonts d'energia renovables i 100% naturals i no necessiten grans processos de transformació. La palla suposa el reaprofitament d'un residu de l'agricultura, i altres, com els aïllants, utilitzen excedents d'altres indústries. L'argila, el suro o la fusta, són 100% reciclables i fins i tot reutilitzables. Es dona prioritat als sistemes constructius que posen en pràctica els conceptes de la construcció 4.0, mitjançant l'ús de panells prefabricats, estructures de fusta i teulades i tabiquería en sec.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional