Habitatge aïllat a Xàtiva

2020 -  Xàtiva -  València

Fitxa Tècnica

  • Projecta: Terracota Bioconstrucción
  • Quantia subvenció: 20.000 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Habitatge aïllat a Xàtiva

L'habitatge es situa als afores de Xàtiva, en una xicoteta parcel·la fruit de l'expansió de la localitat. Es busca minimitzar l'impacte que suposa un habitatge d'obra nova, generant un cuidat volum compacte de planta baixa i primera, que encaixa i es dissol dins de l'entorn en el qual està, on destaca una xicoteta urbanització de cases adossades a escassos metres. La senzillesa constructiva i el respecte per les alineacions i els veïns fan que aquest xicotet habitatge quede ben integrada en el seu entorn immediat, passant desapercebuda en la seua forma, però no en la seua manera de construir-se i en els materials utilitzats. 

El projecte es redacta i s'executa seguint els criteris propis de bioconstrucció i sostenibilitat, amb la iniciativa des del promotor, que també és autoconstructor, i la direcció facultativa, que l'habitatge servisca com a exemple a la localitat que una altra manera de construir més amable i eficient és possible. El projecte de la casa té la màxima certificació energètica A i cuida la utilització de materials sostenibles de proximitat per a reduir l'impacte ambiental, sent l'estructura, els tancaments i l'aïllament fets amb fusta de Conca i palla de l’Albufera.

Veure galeria

El projecte utilitza sistemes i materials de baix impacte ambiental i ecològics de km0, seguint els criteris de bioconstrucció i generant un espai habitable i saludable on viure. L'habitatge es construeix amb un sistema constructiu que consisteix en mòduls estructurals de fusta farcits de bales de palla. L'estructura dels forjats, coberta i finestres es realitza amb fusta laminada de pi C24 provinent de tala controlada de Conca i Sòria.

Es proposa per a l'habitatge un sistema energètic que siga alimentat totalment a través de plaques fotovoltaiques que servisquen de suport a la xarxa elèctrica, de manera que la producció siga renovable i s'aposte per l'autoconsum per a ser autosuficient.

A banda de la generació d'energia, es té en compte l'escassetat d'aigua de la zona, projectant un depòsit de recollida d'aigües pluvials per a la seua reutilització. Aquest depòsit s'estima amb una capacitat de 10.000L, aprofitant així la pluviometria tan específica del lloc, on escasseja l'aigua la major part de l'any però es necessita un depòsit de grans dimensions per a recuperar-la els dies de fortes pluges.

Es projecta també una piscina natural per a reaprofitar l'excés d'aigua del depòsit amb filtre verd de plantes.

El sistema constructiu utilitzat afavoreix la qualitat interior de l'habitatge, ja que regula la higroscopicitat, és transpirable, té gran confort tèrmic i acústic, a més de que redueix els tòxics i genera un ambient saludable. Com revoque final exterior es realitza amb calç aèria que facilita la transpirabilitat de l'habitatge. L'acabat final interior serà amb pintures d'argila, evitant així els plàstics i aconseguint millorar la qualitat interior.

Per a definir les mesures passives que es van tindre en compte per al disseny de l'habitatge, és necessari comentar sobre l'estudi climatològic de la ubicació de la parcel·la, així com l'entorn immediat, a partir de dades obtingudes de l'estació meteorològica més pròxima.

Amb els paràmetres climatològics inicials es va procedir a la presa de decisions respecte al disseny bioclimàtic, com ara: volum allargat en sentit aquest-oest per a fomentar una bona ventilació creuada, orientant portes i finestres en el sentit dels corrents (en aquest cas aquest-oest); orientar grans obertures a sud amb protecció calculada per a captació solar a l'hivern i protecció a l'estiu; doble altura en la zona d'estar a sud per a ajudar amb la ventilació natural ascendent; vidres doble baix emissius; vegetació de fulla caduca estratègica en el solar. Partint d'aquestes mesures, s'aconsegueix únicament amb medis naturals de control ambiental, un habitatge amb altes prestacions de sostenibilitat i biohabitabilitat.

L'aportació per mitjans artificials és mínim i únicament per a dies extrems i a més és sempre mitjançant energies renovables.

Conéixer altres casos de:

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional