Habitatge aïllat bioclimàtic a Vinaròs

2020 -  Vinaròs -  Castelló

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Livia Álvarez Salgueiro

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Habitatge aïllat bioclimàtic a Vinaròs

Habitatge unifamiliar aïllat d'estructura de fusta amb certificat FSC (certificació de bosc gestionat d'acord amb els requisits ambientals, socials i econòmics més estrictes).  Es tracta d'una construcció industrialitzada d'estructura vertical d'entramat lleuger de pilars de petit gruix de fusta massissa amb panells de fusta OSB que ajuden a la seva arriostramiento i estructura horitzontal amb forjats unidireccionals de bigues de fusta laminada.

 L'aïllant tèrmic de 15 cm de gruix s'insereix entre els panells que cobreixen les cares interiors i es complementa amb 10 cm d'aïllament exterior. La fusta compta amb la particularitat de ser un material de nul consum energètic en la seva producció, baixes emissions en la seva transformació i zero residus al final de la seva vida útil. Entre les seves mesures passives destaquen l'orientació a sud-aquest, amb protecció dels buits mitjançant porxos; la ventilació creuada i l'espai previ de jardí amb espècies atutóctonas (olivera) i de baix consum hídric. Aprofitament d'aigües pluvials per a reg de jardí privat mitjançant magatzematge en dipòsit enterrat. Entre les seves mesures actives cal destacar la producció d'electricitat (5,40kWp) per a consum propi mitjançant panells solars fotofoltaicos.

Veure galeria

Ús de la fusta com a material principal del conjunt del sistema constructiu, de durabilitat temporal mitjana, amb un baix consum energètic en el procés de transformació del producte i 0 emissions de CO₂ en la seva producció. Augmentar l'ús de la fusta en la construcció d'edificis constitueix un mètode eficaç de lluita contra l'avanç de l'escalfament global, ja que al llarg del seu creixement, els arbres absorven el diòxid de carboni per a produir cel·lulosa i lignina, assimilant i fixant el carboni i d'altra banda alliberant l'oxigen gràcies a la funció clorofíl·lica. Transformar un arbre  en material de construcció, retarda el moment en què el carboni, fixat per fotosíntesi, serà expulsat a l'atmosfera per descomposició o combustió. Algunes dades: 

- 21.000 litres d'oxigen és el que emet un arbre de 20 metres al dia

- 1m3 de fusta emmagatzema el carboni de 1Tn de CO₂

-el 50% de la fusta es compon de carboni pur, aproximadament 250kg/m³.

Adaptació de l'habitatge als canvis socials, mitjançant la versatilitat i flexibilitat de l'ús dels espais: el seu gran saló-menjador-cuina ho converteix en un espai polivalent d'ús en funció dels canvis que experimenti l'edifici al llarg de la seva vida. Disseny d'habitatge pensades per a persones majors i persones amb mobilitat reduïda. Distribució interior de l'habitatge que facilita el treball domèstic i respon als nous rols de gènere en la família, com una cuina gran i en un lloc central de l'habitatge per a poder desenvolupar el treball compartit de manera còmoda.

Industrialització del procés constructiu, mitjançant cort programada per ordinador i mà d'obra especialitzada. El procés de construcció és sec, ràpid, precís, econòmic i d'alta qualitat, minimitzant així els riscos laborals. Suposa la generació de llocs de treball especialitzats i d'alt valor afegit, tant per al disseny estructural, càlcul, cort i producció dels panells. Els residus poden ser reciclats o degradats biologicamente per a produir metà.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional