Glamping Ecològic

2022 -  Alcossebre (Alcalá de Xivert) -  Castelló

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Samuel Cornelles Balagué
  • Quantia subvenció: 10.000 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Glamping Ecològic

Es tracta de realitzar els projectes per a la construcció de diverses edificacions aïllades a manera de xicotets apartaments per a destinar-los a ús turístic que servisquen com a demostradors d'arquitectura ecològica i sostenible. La idea és que cadascun d'ells estiga construït de manera diferent, utilitzant materials reciclats que puguen servir per a comparar i experimentar mètodes i sistemes costructivos diferents així com mesurar en cadascun d'ells la petjada de carboni i la seua eficiència energètica. Cadascuna d'aquests apartaments estaran tematiztats de manera que es pose en valor la construcció ecologica que alberga al turista, perquè els visitants prenguen consciència sobre la sostenibilitat. A més, el concepte és que cadascuna d'aquestes diferents construccions partiran amb la premissa del mateix programa funcional i les mateixes instal·lacions per a poder avaluar i comparar de forma sistematíca la seua eficiència energètica, confort dels usuaris i la seua biohabitabilitat. Evidentment, les instal·lacions seran el més autosuficients possibles, mitjançant l'aportació energètica de plaques solars fotovoltaiques i tèrmiques, molins de vent i reutilització de les aigües grises i de pluja.

Els productes seran de baix impacte ambiental o ecològic, reciclats, naturals, reciclables i extraïbles mitjançant processos senzills i de baix cost i no suposen cap toxicitat per a les persones i el medi ambient. Es promourà l'economia circular dels materials, reciclant-los i tornant a donar-los un nou ús i intentant utilitzar materials inerts i desmuntables, que en finalitzar el seu ús puguen tornar a reciclar-se i reincorporar-los de nou al cicle d'aprofitament del material. A més es planteja bon drenatge i filtració de l'aigua de pluja de tota la superfície mitjançant paviments permeables, que permetrà emmagatzemar aigua si es precisa i millorar la seua resiliència front inundacions. L'energia procedirà de captació fotovoltaica i tèrmica de plaques en les cobertes dels apartaments i espais comuns, amb punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i caravanes.

Per a la biohabitabilitat, prèviament es realitzarà una prospecció del terreny per a marcar les línies tel·lúriques i camps electromagnètics que puguen afectar els apartaments. Posteriorment, es dissenyarà amb ventilació i il·luminació natural en totes les seues estades i s'utilitzaran materials de baixa radiació i que disminuïsquen la contaminació acústica, química i biològica de l'ambient.  La proposta impulsa un nou model de governança per a una adequada gestió dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics (tant en l'aparcament de caravanes com en el dels visitants), així com gestionar bé els depòsits de residus sòlids creant illes de reciclatge separatiu. L'ordenació de les zones comunes farà possible una millor socialització dels seus usuaris garantint seguretat i accessibilitat universal de totes les persones, dissenyant-los també amb perspectiva de gènere.

S'utilitzarà la tecnologia en totes les fases (projecte, fabricació, obra i manteniment), incentivant la creació de llocs de treball especialitzats que milloren les condicions de seguretat i salut de les persones treballadores, introducció de la dona al sector de la construcció, la reducció de temps d'execució, etc., utilitzant la prefabricació com a tecnologia constructiva industrialitzada, posant en pràctica el concepte de construcció seca, ràpida, precisa i econòmica. A més, s'integraran sistemes de sensibilització i governança per als usuaris amb el monitoratge de l'energia que consumeix l'apartament i del confort de l'usuari (temperatura, humitat, soroll, il·luminació, radioactivitat, etc), amb la finalitat d'avaluar el seu rendiment i millorar la seua gestió durant el seu cicle de vida, mostrant cadascun dels indicadors referents a l'ús eficient de recursos. 

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional