Edifici Passivhaus d'habitatges

2021 -  Godella -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Promou: VIVE GODELLA HOMES S.L.
  • Projecta: Singularq

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Edifici Passivhaus d'habitatges

Primer edifici passivhaus certificat en Comunitat Valenciana amb envolupant continua, que inclou zones comunes. 12 habitatges amb garatges i trasters construït en una parcel·la de 555 m² situada en el centre Godella. L'edifici dissenyat amb la pròpia demanda de la zona i els seus habitatges personalitzats juntament amb els seus futurs habitants. 

En el seu disseny es va tenir en compte mesures bioclimàtiques (estudi de clima, orientació de l'edifici, forma i volum). I es van complir els 5 principis de les cases passives: hermeticidad (es van aplicar mesures per a tenir una envolupant de l'edifici el més estanca possible), aïllament tèrmic (amb l'objectiu de mantenir temperatura de l'edifici entre 20-25 graus, té un  sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb façana de maó en tota l'envolupant menys en les mitgeres que es reforça amb més gruix d'aïllament per l'interior), finestres d'altes prestacions, tractament de ponts tèrmics  i un sistema de ventilació de doble flux amb recuperació de calor i renovació i filtrat d'aire, la qual cosa permet als habitatges estalviar més energia i tenir un ambient més saludable i confortable.  Es va realitzar una prova estanquitat amb un resultat excel·lent, n50= 0,5 1/h, molt de menor que els requeriments de codi tècnic.

La peculiaritat d'aquest edifici és l'elecció de definir la hermeticidad no en cada habitatge sinó de tot l'edifici de manera que s'aconsegueixen millors resultats tèrmics. El projecte ha suposat un repte en fer accessible el Passivhaus al públic general i la personalització dels habitatges, en un mercat molt marcat per la rigidesa en l'oferta.

Veure galeria

L'edifici es regeix pels principis Passivhaus, aconseguint un gran confort tèrmic a l'interior, amb gran aïllament tèrmic per l'exterior, hermeticidad a l'aire de l'edifici complet a excepció de les zones de garatge i a través de sistemes de ventilació amb recuperador de calor i regeneració de l'aire. Aquests habitatges redueixen entre un 75-90% les necessitats de calefacció i refrigeració dels habitatges convencionals. Tenen qualificació energètica A.

Per al disseny de l'edifici, s'ha treballat amb la pròpia demanda de la zona i les necessitats dels futurs habitants, personalitzant els habitatges (no sols a nivell de materials sinó també de distribució). A més, s'ha integrat la perspectiva de gènere i l'equilibri social amb col·lectius minoritaris com a persones majors, oferint diversos habitatges adaptats. S'ha contactat amb un equip de participació especialitzat.Formació dels habitants de l'edifici en relació a l'habitatge passivhaus i a la ventilació de doble flux.  Impacte social: volem impactar en la nostra comunitat amb diverses accions: conscienciació medi ambient ( jornada de neteja d'horta amb l'ONG BIOAGRADABLES),  visibilització de la dona (patrocini de l'equip de futbol femení per a visibilitzar el lideratge femení esportiu i participació en jornades de visibilització de la dona), suport al comerç local (es va desenvolupar un directori de negocis perquè els habitants de Godella i Rocafort coneguessin serveis prestats).

Inicialment es va investigar si la demanda de la zona valorava una edificació amb estàndards passivhaus, amb la inversió addicional que això comportava. Posteriorment el promotor  va decidir dur-la a terme assumint part de la inversió, a causa de l'aposta de futur de la companyia per la sostenibilitat i qualitat en les edificacions. Aquests habitatges redueixen entre un 75-90% les necessitats de calefacció i refrigeració dels habitatges convencionals.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional