Edifici plurifamiliar a Godella

2022 -  Godella -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Rubén Muedra Ortiz
  • Quantia subvenció: 10.000 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Edifici plurifamiliar a Godella

Edifici plurifamiliar compost per Planta Soterrani, Planta Baixa, Planta Primera, Planta Segona i Sotacoberta. Compta amb un total de 34 habitatges, 34 places d'aparcament i 24 trasters.

Veure galeria

Els sistemes constructius i matèries primeres utilitzats en la construcció de l'habitatge són molts d'ells amb acreditació. Es projecta tenint en compte criteris d'eficiència i estalvi energètic per a minimitzar el seu impacte durant la vida útil de l'edifici.

L'edifici compta amb 2 habitatges adaptats per a usuaris de cadira de rodes i 100% accessibles destinades a col·lectius de majors o persones amb mobilitat reduïda. S'han estudiat factors de flexibilitat de l'habitatge permetent que siga adaptable a l'evolució i planificació familiar. S'han tingut en compte criteris que milloren la seguretat fora i dins de l'edifici generant entorns domèstics segurs.

Es busca que els habitatges o almenys part d'elles tinguen un preu concorde al mercat en el moment de la seua construcció intentant afavorir l'accessibilitat a un ràtio ampli de col·lectius.

Conéixer altres casos de:

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional